Головна

Тема 18. Практичні навички змістових модулів 2 і 3. "Закономірності спадковості та мінливості". "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби".

  1. II. Конкретні цілі вивчення теми
  2. II. Конкретні цілі вивчення теми
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  4. III. Заповнити таблицю 16 за влучним висловом патогенних нематод людини.
  5. III. практичні завдання
  6. III. Програма вивчення особистості учня.
  7. А. Спадкові гемолітичні анемії

Практична частина:

1. Проведіть аналіз родоводу і визначте характер успадкування ознаки.

 
 


2. Вирішити задачу. Одна з форм глухонімоти у людини визначається домінантним геном. Інша форма, що викликає порушення звуковоспринимающей системи, успадковується як рецесивна аутосомний ознака. Клінічно ці форми практично неможливо розрізнити. Нижче наводиться осторов однієї сім'ї, уражені глухонімота, яка мешкала в Північній Ірландії.

Пробанд і п'ять його братів здорові. Мати і батько пробанда глухонімі. Рідна сестра і два брати батька також глухонімі, а з боку його матері чотири її рідних брата і сестра здорові, але є також глухонімі сестра і брат. Баба та дід по материнській лінії здорові, а по батьківській лінії страждають глухонімота. У бабки по батькові були ще дві дівчинки і один хлопчик - всі хворі. У діда по батькові три сестри і брат були здоровими і дві сестри страждали глухонімота. Прабабуся і прадід з боку цього діда були здоровими, а з боку хворої бабусі обидва страждали глухонімота. Складіть родовід і визначте генотипи всіх членів сім'ї. Яка ймовірність, що у пробанда народиться здоровий син, якщо він одружиться з жінкою з сім'ї, благополучної по глухонімоті?

3. Використовуючи готові генеалогічні карти, визначити якого типу успадкування відповідає запропонована родовід. Привести приклади спадкових захворювань з даним типом успадкування. Запропонувати методи, необхідні для підтвердження діагнозу даного захворювання. Оцінити генетичний ризик. (Самостійна робота).Тема 17. Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування | Тема 20. Молекулярно генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини

Практична частина заняття | Тема 11. Взаємодії алельних і неалельних генів. Явище плейотропії. Множинний алелізм. Генетика груп крові. | Множинний алелізм. Спадкування груп крові за системою АВО. | Тема 12. Зчеплене успадкування. Генетика статі. | Закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю | Тема 13. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипова і генотипическая мінливість | Тема 14. Основи медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини | Тема 15. Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики | Тема 21. Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми підтримки гомеостазу організму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати