На головну

Вимоги до реферату

  1. I. Загальні вимоги
  2. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  3. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  4. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  5. I. Вимоги до складання реферату
  6. II. Вимоги безпеки перед початком
  7. II. Вимоги до розміщення перукарень

1. Обсяг реферату повинен бути 8-10 машинописних аркушів або 10 -15 рукописних листів. Сторінки тексту повинні бути виконані на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора інтервали. Як текстового редактора слід використовувати Microsoft Word. Застосовувана гарнітура шрифту Times New Roman; кегль шрифту 14 пт інтервал полуторний; вирівнювання тексту повинно бути виконано по ширині сторінки, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - не менше 20 мм .. Допускаються переноси слів на наступний рядок відповідно до правил російської мови.

Виконання реферату на аркушах шкільних або загальних зошитів не допускається.

2. Кожна сторінка за винятком титульного аркуша, нумерується в правому верхньому кутку сторінки.

3. Виконана робота підписується автором, проставляється дата.

4. Виклад матеріалу має бути дано відповідно до плану реферату.

5. Посилання на літературні джерела подаються в тексті у квадратних дужках із зазначенням цитованих сторінок. Наприклад [2, с. 211 -218]. В кінці роботи дається список літератури, який оформлюється відповідно до прийнятих стандартів.

6. Реферат повинен відображати сучасний рівень розробки питань обраної теми, зв'язок з практикою.

7. Реферат представляється на кафедру методисту (лаборанту) в термін, обумовлений з викладачем.

8. При недотриманні вимог до науковому рівню, змісту та оформлення реферату, викладач повертає роботу для доопрацювання та усунення недоліків.

9. Робота, дослівно списана з одного джерела, не зараховується і повертається на переробку.

рекомендована література

Основним посібником вивчення КСЕ є

Садохин А. П. Концепції сучасного природознавства: [навчальний посібник] / А. П. Садохин. - 2-е изд., Стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 408 с.

 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ (КАТЕГОРІЙ) | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Співвідношення динамічних і статистичних законів | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Тема 6. Сучасні космологічні концепції | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати