На головну

Обов'язки студентів під час виробничої практики.

  1. B період подальшого проходження військової служби.
  2. I. 2. Запишіть рівняння гармонійних коливань, покажіть їх графік. Що називається фазою, амплітудою, періодом коливань?
  3. I. Доекспозіціонний період
  4. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  5. I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)
  6. II Додинастический період
  7. II. Посадові обов'язки

1. Бути присутнім на курсовому зборах, присвячених виробничої практики.

2. Детально ознайомитися з обліково-звітною документацією.

3. Своєчасно прибути в базову поліклініку і пройти виробничу практику в зазначені терміни. Скорочення тривалості практики за рахунок збільшення часу робочого дня і за рахунок роботи у вихідні дні не допускається.

4. Підкорятися головному лікарю, зав. відділенням, безпосередньому керівнику виробничої практики (куратору).

5. Працювати згідно з графіком установи щодня в теченііе5 годин 30 хвилин при шестиденному робочому тижні або 6 годин 36 хвилин при п'ятиденному робочому тижні.

6. Під постійним контролем лікаря куратора самостійно приймати хворих.

7. Повністю виконати програму виробничої практики. Прагнути закріпити отримані практичні навички, а й удосконалювати їх.

8. Сумлінно ставитися до своїх обов'язків, бути ініціативними, виконавчими, дисциплінованими. Дотримання правил техніки безпеки обов'язкові для студентів нарівні зі штатними працівниками установи.

9. Підкорятися чинним в поліклініці правилами внутрішнього розпорядку. Суворо дотримуватися правил лікарської етики і деонтології.

10. Проводити відповідно до планів поліклініки санітарно-освітню роботу серед населення.

11. Своєчасно здати залік з виробничої практики на кафедрі.

 Права пацієнта. | Обов'язки лікарів-керівників (кураторів).

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ | Організація виробничої практики. | Мета виробничої практики студентів. | Місце виробничої практики в структурі ООП ВПО. | Перелік практичних навичок і умінь, якими повинен опанувати студент за час виробничої практики з хірургічної стоматології. | Документації. | прикус ____________________________________________________________ | II. Посадові обов'язки. | III. Права. | IV. Відповідальність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати