Головна

Завдання для індивідуальної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Підготувати конспект обговорюваних питань на практичному занятті по методу прес.

Теми рефератів:

1. Ядерна енергетика.

2. Використання реакцій термоядерного синтезу людиною.

3. Використання явища радіоактивності в техніці.

4. Використання явища радіоактивності в медицині.

Основна література

1. Трофимова Т. І. Курс фізики: навч. посібник для вузів / Т. І. Трофимова - 15-е изд., стер. - М .: Видавничий центр «Академія», 2011. - 560 с.

2. Детлаф А. А., Курс фізики / Детлаф А. А., Яворський Б. М. - М .: Вища школа, 2012. - 719 с.

додаткова література

1. Суорц Кл. Е. Незвичайна фізика звичайних явищ: в 2-х т. / Кл. Е Суорц; Пер. з англ. Е. І. Бутиков, А. С. Кондратьєв. - М .: Наука, 1987. - 400 с., 384 с.

2. Баранніков А. А. Основні концепції сучасної фізики: навч. посібник для студ. / А. А. Баранніков, А. В. Фірсов. - М.: Вища школа, 2006. - 350 с.

3. Льоцци М. Історія фізики / М. Льоцци. - М .: Світ, 1970. - 464 с.

4. Концепції сучасного природознавства. Конспект лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / сост. Воробйов Д. Н. - Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2011. - 148 с.

Тема 5. Сучасні концепції фізики

мета:Ознайомити з сучасними концепціями простору і часу.

Основна проблема:розгляд властивостей простору і часу.

Провідна ідея:взаємозв'язок простору, часу і матерії.Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи

Вступ | Розділ I. Природознавство в системі науки і культури | Співвідношення динамічних і статистичних законів | Завдання для індивідуальної роботи | Тема 6. Сучасні космологічні концепції | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ (КАТЕГОРІЙ) | Вимоги до реферату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати