На головну

Завдання для індивідуальної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Підготувати конспект обговорюваних питань на практичному занятті по методу прес.

Теми рефератів:

1. Знання про природу і людину в античному світі.

2. Створення першого природничо - наукової картини світу в давньогрецькій культурі.

3. Природознавство в епоху середньовіччя.

4. Пізнання природи в епоху відродження.

Основна література

1. Садохин А. П. Концепції сучасного природознавства: [навчальний посібник] / А. П. Садохин. - 2-е изд., Стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 408 с.

2. Горєлов А. А. Концепції сучасного природознавства: [навч. посібник] / А. А. Горєлов. - М.: Юрайт, 2011. - 345 с.

3. Стрельник О. Н. Концепції сучасного природознавства. [Конспект лекцій] / Стрельник О. Н. - М.: Юрайт. 2011- 223 с.

додаткова література

1. Алексєєв В. П. Філософія: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. / В. П. Алексєєв, А. В. Панін. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003. - 608 с.

2. Науковий прогрес: когнітивний і соціокультурний аспекти / [Бескова І. А., Ліхін А. Ф., Меркулов І. П. та ін.]; Відп. ред. Меркулов І. П. - М .: ІФ РАН, 1993. - 197 с.

3. Степін B.C. Філософія науки: Загальні проблеми / В. С. Стьопін. - М .: Гардаріакі, 2006. - 384 с.

4. Філософія і методологія науки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Купцова. - М .: Аспект-Пресс, 1996. - 551 с.

5. Концепції сучасного природознавства. Конспект лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / сост. Воробйов Д. Н. - Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2011. - 148 с.

Розділ II. Сучасне природознавство про мікро-макро і мега світахСпіввідношення динамічних і статистичних законів | Завдання для індивідуальної роботи

Вступ | Розділ I. Природознавство в системі науки і культури | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Тема 6. Сучасні космологічні концепції | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ (КАТЕГОРІЙ) | Вимоги до реферату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати