На головну

Співвідношення динамічних і статистичних законів

  1. II. День динамічних зусиль
  2. Біологічна і соціальна сторони розвитку людини. Сутність і співвідношення понять людина, індивід, особистість, індивідуальність.
  3. Буття і сутність. Співвідношення сутності і явища.
  4. У першій половині XIX ст. проведена унікальна систематизація законів, яка на відміну від ряду невдалих спроб XVIII в. завершилася успішно.
  5. В- співвідношення витрат і отриманих результатів діяльності
  6. В. Компенсація руху в динамічних зображеннях
  7. Види газодинамічних явищ в шахтах, їх небезпека

Статистичні та динамічні закономірності. Динамічний закон. Динамічна теорія. Статистичний закони. Імовірнісний детермінізм.

Питання для самостійного вивчення:

1. Чим характеризуються різні стадії розвитку природознавства?

2. Що являє собою система Птолемея?

3. Поясніть вирази «теоцентризм», геоцентрична система світу, геліоцентрична система Світу, поліцентризм.

4. Назвіть особливості натурфілософською стадії пізнання світу.

5. У чому полягають цінність і недоліки натурфілософії?

6. Назвіть особливості аналітичної стадії пізнання світу.

7. Що таке «емпіричне знання»?

8. Назвіть особливості синтетичної стадії пізнання світу.

9. Назвіть основні риси природничо революцій.

10. Чим відрізняються глобальні природничо-наукові революції від локальних?

11. Назвіть складові науково-пізнавальної діяльності.

12. Що таке принцип відповідності в науці?

3. У чому сутність глобальних природничо революцій в природознавстві? З іменами яких учених вони зв'язуються?

14. Чому час від часу відбувається радикальна зміна природничо-наукової картини світу?

15. Що вивчають астрономія? Космологія? Як вони співвідносяться один з одним?

16. Яка роль астрономії та космології в глобальних природничо революціях?Розділ I. Природознавство в системі науки і культури | Завдання для індивідуальної роботи

Вступ | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Тема 6. Сучасні космологічні концепції | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ (КАТЕГОРІЙ) | Вимоги до реферату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати