На головну

Розділ I. Природознавство в системі науки і культури

  1. Соціальні функції науки
  2. DSM-IV і облік впливу культури
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. Організаційно-методичний розділ
  6. I. Організаційно-методичний розділ
  7. I. Організаційно-методичні розділ

Тема 1. Наука як частина культури

мета:показати роль і значення науки як частини культури.

Основна проблема:розгляд сучасної парадигми науки.

Провідна ідея:наука це частина культури, особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання, уточнення і поширення обґрунтованих знань про природу, суспільство і мислення.

Тема 1. Наука як частина культури

Наука серед інших сфер культури. Визначення науки. Наукова діяльність, її елементи. Структура наукового знання. Етика науки. Основні етичні норми науки. Наукова картина світу. Критерії наукового знання. Відмінність науки і псевдонауки.

Практична робота № 1. Тема 1. Наука як частина культури

Питання для обговорення:

Наукова картина світу

Наукова картина світу - як особлива форма систематизації знань. Структура картини світу. Фундаментальні знання - основою сучасної наукової картини світу. Етапи розвитку наукової картини світу. Наукова парадигма, її роль в науковій картині світу. Зміна парадигми і наукова революція.

Методи наукового пізнання

Поняття науковий метод. Загальні методи (метафізичний і діалектичний) наукового пізнання. Приватні методи наукового пізнання. Особливі методи наукового пізнання.Вступ | Співвідношення динамічних і статистичних законів

Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Тема 6. Сучасні космологічні концепції | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи | Завдання для індивідуальної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати