На головну

Захист і оцінка курсової роботи (проекту)

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Після завершення остаточного варіанта роботи науковий керівник готує свій висновок і виставляє попередню оцінку. Остаточна оцінка виставляється студенту за результатами захисту роботи. Під час захисту автор повинен бути готовий за 5 хвилин усно викласти результати проведеного дослідження і відповісти на питання. Уміння відповідати на питання ємко і чітко є очевидним гідністю будь-якого студента, який претендує на високу оцінку.

Основні критерії оцінки курсової роботи випливають з висунутих до неї вимог. Такими критеріями є наступні:

1) Глибина аналізу, вміння розібратися в порушених проблемах.

2) Самостійність, творчий підхід до даної проблеми.

3) Використання новітнього фактологічного та статистичного матеріалу.

4) Повнота рішення всіх тих завдань, які автор сам поставив собі в роботі.

5) Грамотність, логічність у викладі матеріалу

6) Якість оформлення.

Зрозуміло, при підготовці до захисту автор повинен мати копію тексту роботи, оскільки її перший екземпляр за кілька днів до захисту здається на кафедру, на якій вона була виконана.

Кожна курсова робота з урахуванням її змісту оцінюється за стобальною системою. Курсова робота повинна бути написана в терміни, що встановлюються кафедрою. Роботу, яку викладач визнав незадовільною, повертається для переробки з урахуванням висловлених у відгуку зауважень. Несвоєчасне надання курсової роботи на кафедру прирівнюється до неявки на іспит, тому студентам, які не склали без поважної причини в термін курсову роботу, ставиться незадовільна оцінка. Студент, який не склав курсову роботу в строк, вважається у яких академічну заборгованість і не допускається до складання іспиту з даної дисципліни.Порядок підготовки курсової роботи (проекту) | Основні вимоги до оформлення тексту роботи (проекту)

Вибір теми роботи (проекту) 5 | Вибір теми роботи (проекту) | Оформлення списку використаної літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати