Головна

заняття 11

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Дія на мікроорганізми фізичних і хімічних факторів (закінчення). Поширення мікробів в природі. Мікробіологічний контроль в аптеці.

Мета самопідготовки.

Після самостійного вивчення теми студент повинен знати:

- Мікрофлору грунту, води і повітря; методи санітарно-бактеріологи
 чеського дослідження об'єктів зовнішнього середовища;

- Методи санітарно-бактеріологічного контролю в аптеках.

Вихідний рівень знань.

Для засвоєння матеріалу теми необхідно знати:

- Виділення чистої культури аеробів і анаеробів;

- Поживні середовища.


Мета заняття.

1. Вивчити методи і показники, необхідні для мікробіологічної оцінки об'єктів навколишнього середовища.

План вивчення теми.

1. Повторення - дія на мікроорганізми фізичних і хімічних чинників.

2. Екологія мікроорганізмів. Мікрофлора грунту, води, повітря.

3. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі.

4. Методи мікробіологічного дослідження води і повітря.

5. Мікробіологічний контроль в аптеці.

Після вивчення теми студент повинен вміти.

1. Проводити оцінку санітарно-бактеріологічного стану повітря, води, грунту за мікробіологічними показниками.

1. Освоїти методику санітарно-бактеріологічного контролю в аптеці.

Додатковий матеріал до заняття.Робота студента на практичному занятті. | Методика дослідження, оцінка результатів.

Контрольні практичні завдання по розділу «Історія мікробіології. Морфологія мікробів і вірусів ». | Після вивчення теми студент повинен вміти. | Додатковий матеріал до заняття. | Завдання для виконання в процесі самопідготовки. | Продовження). | Після вивчення теми студент повинен вміти. | Додатковий матеріал до заняття. | Завдання на самостійну роботу. | Методи контролю стерильності. | Методи часткового знепліднювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати