Головна

Продовження).

  Мета самопідготовки.

  Після самостійного вивчення теми студент повинен знати:

  - Культуральні властивості бактерій;

  - Пристрій термостата.

  Вихідний рівень знань.

  Для засвоєння матеріалу необхідно знати:

  - Схему виділення чистої культури аеробів і анаеробів;

  - Умови, необхідні для культивування мікробів;

  - Характеристику росту мікробів на щільних і на рідких поживних середовищах; морфологію колоній мікробів, пігменти мікробів.

  Мета заняття.

  1. Вивчити культуральні властивості бактерій.

  2. Ознайомитися з особливостями бактеріологічного методу виділення чистих культур анаеробних мікроорганізмів.

  План вивчення теми.

  1. Повторення - схема виділення чистих культур бактерій.

  2. Біологічне окислення (енергетичний метаболізм) мікроорганізмів: типи, механізм аеробного і анаеробного біологічного окислення, класифікація мікроорганізмів за типом дихання.

  3. Методи культивування анаеробів.

  4. Культуральні властивості бактерій:

  а) умови, необхідні для культивування даного виду (живильне середовище, рН, rH2, Температура, аеробні та анаеробні умови);

  б) характер зростання даного виду мікробів на поживних середовищах.

  5. Пігменти мікробів.

  6. Термостат і його пристрій.  Завдання для виконання в процесі самопідготовки. | Після вивчення теми студент повинен вміти.

  заняття 3 | Мікроскопія «роздавленою» і «висячої» краплі. | Завдання для виконання в процесі самопідготовки. | заняття 4 | Після вивчення теми студент повинен вміти. | Робота студента на практичному занятті. | Після вивчення розділу студент повинен вміти. | Контрольні практичні завдання по розділу «Історія мікробіології. Морфологія мікробів і вірусів ». | Після вивчення теми студент повинен вміти. | Додатковий матеріал до заняття. |

  © um.co.ua - учбові матеріали та реферати