Головна

II. Рішення економічних задач за допомогою диференціального обчислення.

  1. A. Рівномірний наближення рядами Маклорена і Тейлора, середньоквадратичне наближення за допомогою многочленів, раціональне наближення.
  2. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. Історія економічних вчень про предмет економіка
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета та завдання зліт

Економічні завдання, які вирішуються методами диференціального обчислення. Приріст змінної величини, приріст функції. Похідна, геометричний зміст похідної. Властивості похідної. Таблиця похідних. Диференціал функції однієї змінної. Геометричний сенс диференціала. Похідні вищих порядків.

Дослідження функції однієї змінної. Монотонність функції. Необхідна умова зростання (спадання) функції. Екстремуми функції. Необхідні і достатні умови існування екстремуму. Опуклість графіка функції. Точки перегину. Необхідна умова існування точки перегину. Достатня умова існування точки перегину. Схема дослідження функції. Побудова графіка функції.

Застосування дослідження функцій в економіці. Завдання про знаходження максимального прибутку.

Еластичність функції. Геометричний сенс еластичності. Властивості еластичності. Види еластичностей в економіці.

Виробнича функція однієї змінної. Властивості виробничих функцій.

III. Застосування теорії рядів в економічних розрахунках.

Числові послідовності. Числова послідовність як функція y = f (n) целочисленного аргументу. Монотонні обмежені послідовності. Арифметична прогресія. Сума n членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії.

Числові ряди. Визначення збіжності числового ряду. Необхідна ознака збіжності числового ряду. Знакоположітельние числові ряди. Достатні ознаки збіжності знакоположітельних числових рядів: ознака Даламбера, інтегральний і радикальний ознаки Коші.

Ряди з довільними членами. Абсолютна і умовна збіжність рядів. Теорема Лейбніца. Дослідження збіжності гармонійного ряду.

Функціональні ряди. Статечні ряди. Інтервал збіжності. Теорема Абеля. Основні властивості статечних рядів. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена.

 I. Математичні моделі в економіці. | IV. Математична статистика в економіці.

Заняття в комп'ютерному класі | | Лабораторна робота № 9. Вивчення числових послідовностей | | Лабораторна робота № 11. Завдання лінійного програмування. | Завдання для самостійної роботи. | Лабораторна робота №12. Аналіз економіко-історичних явищ статистичними моделями | Введення даних за допомогою FineReader | Алгоритм розрахунку числа значень, що потрапляють в певний інтервал | Побудова багатокутника розподілу статистичної величини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати