На головну

Керівництво по виконанню курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Казахський економічний університет імені Турар Риськулова

Кафедра «Фінансові ринки та банківський бізнес»

Методичні вказівки

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Гроші, кредит, банки»

Спеціальність «Фінанси» - 5В050900

АЛМАТИ

 
 2012

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Гроші, кредит, банки».

Алмати. Казахський економічний університет імені Турар Риськулова, 2011рік.

Автор: Альмагамбетова Г. А. - доцент кафедри «Фінансові ринки та банківський бізнес»

рецензенти:

1.

2.


Керівництво по виконанню курсової роботи

загальні положення

Навчальний план спеціальності «Фінанси» передбачає виконання студентами з дисципліни «Гроші, кредит, банки» курсових робіт. Виконання курсової роботи є важливим етапом навчального процесу, найбільш ефективним методом підготовки кваліфікованих фахівців-фінансистів.

Мета курсової роботи - поглибити вивчення даного курсу, сприятиме самостійному розширенню і виявлення знань теорії грошей, грошового обігу, кредиту та банківської системи.

Курсова робота є самостійно виконану студентом і представлену в письмовому вигляді розробку однієї з проблем досліджуваної спеціальної дисципліни.

До курсових робіт висуваються такі вимоги:

1. Теоретічсекіе питання курсової роботи необхідно пов'язати з діючої господарською практикою в економіці і фінансово - кредитних інститутів. Для цього слід використовувати цифрові дані Національного банку РК, фінансово-кредитних установ. При цьому необхідно систематизувати цифрові дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм, тематичних розрахунків з певним узагальненням.

2. Виклад отриманих знань і результатів виконаної роботи, грамотно, чітко і логічно послідовно.

3. Правильне літературне оформлення курсової роботи охоплює наступні етапи: вибір теми з числа рекомендованих кафедрою; ознайомлення з літературою з обраної теми; складання плану; написання курсової роботи, захист курсової роботи.

Підготовка і написання курсової роботи:

- Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань за фахом;

- Поглиблення навичок роботи з літературними джерелами, методичними, інструктивними, довідково-нормативними та іншими матеріалами;

- Вміння викладати узагальнений матеріал в певній послідовності і правильно формулювати науково обґрунтовані висновки і пропозиції за конкретними економічними показниками, управлінським діям і т. П.

1. Теоретичні питання курсової роботи необхідно пов'язати з чинною практикою фінансових інститутів і організацій, що діють на території РК. Для цього слід використовувати цифрові дані звітів Національного Банку Республіки Казахстан, Комітету РК з регулювання та нагляду за фінансовим ринком і фінансовими організаціями та Агентства РК зі статистики на поточний рік, матеріали відповідної сесії Парламенту Республіки Казахстан, дати економічний аналіз цифрових матеріалів статистичних збірників, звітних даних комерційних банків і інших фінансових інститутів.

При цьому необхідно систематизувати цифрові дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм, тематичних розрахунків з певним узагальненням.

2. Виклад отриманих результатів виконаної роботи грамотно, чітко і логічно послідовно.

3. Правильне оформлення списку літератури, використаної в роботі.

Підготовка і написання курсової роботи охоплює наступні етапи: вибір теми з числа рекомендованих кафедрою; ознайомлення з літературою з обраної теми; складання плану; написання курсової роботи, захист курсової роботи.

вибір теми

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою «Фінансові ринки та банківський бізнес». Студент може вибрати тему, не зазначену в затвердженому переліку курсових робіт, якщо це визнано доцільним. Кафедра при закріпленні теми курсової роботи враховується науковий і практичний інтерес студента до тієї чи іншої теми, викликаний читанням спеціальної літератури, можливим досвідом минулої роботи, доповідями на студентських наукових конференціях, курсовими роботами з суміжних дисциплін.

Не допускається вибір однієї теми декількома студентами. У разі, якщо студентами обрана одна тема, слід обгрунтувати причини вибору. Студент повинен повідомити свого керівника крім написання теми і мотиву вибору.

ознайомлення слітературой

Ознайомлення з літературою з обраної теми необхідно для складання плану курсової роботи. При цьому студент визначає характер і цілеспрямованість роботи, найважливіші питання теми, вибирає цікавить його напрямок.

Студент повинен подати керівнику приблизний план курсової роботи, потім керівник спільно зі студентом можуть внести коригування в наданий план, після затвердження керівником плану роботи, студент може приступити до написання курсової роботи.

Складання плану курсової роботи

Складання плану є відповідальним етапом при написанні роботи. Необхідно врахувати, що будь-яка тема може отримати той чи інший аспект, мати кілька варіантів. В одних випадках домінуючою може бути теорія, в інших практика. Допускається обмежитися описом сучасної постановки проблеми або висвітлити теорію питання.

 Критерії оцінки курсової роботи | Написання курсової роботи

Захист курсової роботи | Титульна сторінка | Захист курсової роботи | Характеристика кредитних грошей. | Національний Банк Республіки Казахстан і його функції | Розвиток кредитних інститутів в РК | Проблеми стабілізації грошового обігу в Казахстані | СПИСОК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати