На головну

Мета і завдання дипломної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

загальні положення

Відповідно до Положення про підсумкової атестації випускників вищих навчальних закладів випускні кваліфікаційні роботи виконуються в формі дипломної роботи або дипломного проекту. Теми випускних кваліфікаційних робіт визначаються вищим навчальним закладом. Студенту надається право вибору теми випускної кваліфікаційної роботи аж до пропозиції своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. При підготовці випускної кваліфікаційної роботи кожного студента призначається керівник.

До складу підсумкової державної атестації обов'язково включається захист випускної кваліфікаційної роботи.

За результатами підсумкової державної атестації випускників екзаменаційна комісія із захисту випускних кваліфікаційних робіт приймає рішення про присвоєння їм кваліфікації за напрямом (спеціальністю) та видачу диплома про вищу освіту.

Мета і завдання дипломної роботи

Дипломна робота в галузі гуманітарних наук являє собою індивідуальне монографічне твір, присвячений актуальним проблемам регионоведения, міжнародних відносин, розвитку всесвітньої політичної системи міжнародних відносин в їх історичній, економічній та правовій обумовленості.

Метою написання й захисту дипломної роботи є творче вивчення і самостійне рішення наукових проблем в області регионоведения і міжнародних відносин на основі узагальнення матеріалів спеціальної літератури, фактичних даних, зібраних і вивчених дипломантом.

Завдання дипломної работивключают:

· Систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання і застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань в рамках теми дипломного дослідження;

· Розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою наукового дослідження при вирішенні проблем, що розглядаються в дипломній роботі;

· Встановлення ступеня підготовленості студентів-випускників до самостійної практичної роботи за обраною спеціальністю.

Для надання допомоги у вирішенні завдань дипломної роботи за кожним студентом закріплюється науковий керівник, сфера наукових інтересів якого близька обраної теми.

По кожній дипломній роботі керівництвом факультету призначається і затверджується рецензент з числа вчених-фахівців або провідних практиків-фахівців з питань дипломного дослідження.

 Приклад оформлення списку використаних джерел | Етапи написання дипломної роботи

Вибір теми дипломної роботи | Загальна структура дипломної роботи | Вивчення джерел, збір і обробка ілюстративного матеріалу | Оформлення дипломної роботи. | Підготовка до захисту і захист дипломної роботи | Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт | Зразок оформлення списку використаної літератури | Орієнтовна схема виступу на захисті дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати