На головну

оформлення презентації

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  5. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  6. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
  7. III. оформлення реферату

Після написання, за рішенням викладача дисципліни, студент може готувати презентацію (слайди) для захисту ПОР, з використанням програми Microsoft Office PowerPoint, яка відображатиме основні положення письмовій звітної роботи.

Правила оформлення слайдів:

1. Кожен слайд повинен мати порядковий номер і короткий змістовний заголовок. Рекомендований розмір шрифту - 14 або більше; колір тексту - чорний на світлому фоні.

2. Рекомендується робити не більше 14 слайдів, тому що на виступ студенту відводиться 10 хвилин.

3. В першу чергу на слайдах відображаються:

- Марковані списки;

- Малюнки (графіки, діаграми, схеми);

- Невеликі таблиці (таблиці виконуються з використанням опцій PowerPoint; таблиці, скопійовані з документа, виконаного в текстовому редакторі Word, в слайдах виглядають неохайно).

Переважно відображати дані таблиць в різних діаграмах.

4. Не рекомендується розміщувати на слайдах малюнки, які не пов'язані з темою проекту, а лише покликані прикрашати презентацію.

5. В оформленні не рекомендується використання різних напрямків шрифту, великої кількості малюнків, градієнтної заливки, різноманіття кольорів, тіней, тривимірних об'єктів ускладнює сприйняття.

6. Не слід перевантажувати слайди текстом, виняток становлять пояснюючі написи до малюнків або пред'явлення переліку чогось.

7. Формулювання пропозицій на слайдах повинні бути короткими, з використанням скорочень:

- Видалення слів, без яких сенс не загубиться;

- Заміна слів на більш короткі;

- Використання абревіатур;

- Використання символів замість слів (р. - Рубль,% - відсоток).

Сторінки повинні бути пронумеровані. Титульні листи і введення не нумеруються, але враховуються при початку нумерації першого розділу.

Перші два титульні аркуші обов'язкові і виконуються за встановленим зразком.

Приклад плану курсової роботи.

Тема: Темперамент людини в професійній та управлінській діяльності.

зміст Сторінки

Вступ

Глава 1. Загальна характеристика темпераменту 5-25

1.1 Темперамент: поняття, теорії, властивості,

значення в життєдіяльності людини. 5-12

1.2 Характеристика типів темпераменту 12-25

Глава 2. Темперамент: управлінський аспект 20-25

2.1 Керівник як носій темпераменту:

особливості прояву кожного типу 10-12

2.2. Взаємодія керівника з підлеглими

різних типів темпераменту. 10-13

висновок

Список використаних джерел.

Додатки (якщо є)

Федеральное державне бюджетне освітня установа вищої професійної освітиОформлення списку використаних джерел | Сибірський державний університет шляхів сполучення

Методичні рекомендації | Вимоги до оформлення роботи. | рубрикація | Порядок нумерації сторінок і оформлення посилань | Оформлення та нумерація таблиць | Оформлення та нумерація формул | Оформлення цифрового матеріалу, значень величин і числівників | Приклад оформлення списку використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати