На головну

Оформлення та нумерація формул

  1. I. 2. Сформулюйте принцип Гюйгенса. Поясніть метод зон Френеля.
  2. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  3. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. 15. Що називається потоком вектора магнітної індукції? Сформулюйте теорему Гаусса для поля.
  6. II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу.
  7. II. 8. Поясніть дифракцию на кристалах. Формула Вульфа-Брегга

У формулах, наведених в ПОР, в якості символів слід застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Рівняння і формули слід виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Приклад написання формул:

I =  , (3.1)

де

I - початкові інвестиції, тис.у.е .;

NPVt - чистий грошовий потік місяця t, р .;

r - місячна ставка дисконтування, [0; 1];

DPB - дисконтований період окупності, міс.

Перенесення в формулах в першу чергу допускаються на знаках відносини (так само, "більше, менше і т. Д.), Додавання і віднімання, в другу - на знаку множення; на знаку ділення перенесення не робиться. Знак, на якому робиться перенесення, повторюється на початку другого рядка. При перенесенні, на знаку множення його показують косим хрестом (х).

Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Значення кожного символу дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатися зі слова "де" без двокрапки після нього.

Символ відокремлюють від пояснення знаком тире, розшифровку від подальшого символу відокремлюють крапкою з комою. Колонку переліку символів вирівнюють за знаком тире.

Символи, придатні для повторного використання в формулах, розшифровці не підлягають. Повторне написання формули в тексті не рекомендується.

Символічні позначення величин повинні бути постійними в межах всієї ПОР. Позначення одиниць в поясненнях позначень величин до формул є обов'язковим.

Переносити формулу на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій. При цьому застосовується знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення використовують знак «х».

На все формули в тексті повинні бути посилання, наприклад: «Розрахунок здійснюється за формулою (...)», або «Відповідно до формули (...)» і т.д.Оформлення та нумерація таблиць | Оформлення цифрового матеріалу, значень величин і числівників

Методичні рекомендації | Вимоги до оформлення роботи. | рубрикація | Порядок нумерації сторінок і оформлення посилань | Оформлення списку використаних джерел | оформлення презентації | Сибірський державний університет шляхів сполучення | Приклад оформлення списку використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати