загрузка...
загрузка...
На головну

Звітні документи студентів при проходженні практики

  1. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  2. I. Нормативні акти, інші офіційні документи
  3. I. Нормативні правові акти та офіційні документи.
  4. I. Опубліковані документи
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  6. I. Організація практики та порядок її проходження.
  7. I. Основні керівні документи і їх вимоги

У процесі проходження практики студенти повинні акуратно оформляти «Лист обліку практичних умінь»,Котрий є офіційним документом- Звітом про проходження практики і зберігається в особовій справі студентів до закінчення навчання у вищому навчальному закладі.

Титульний аркуш «Листа обліку практичних умінь» заповнюється без скорочень. Вказується область, район, населений пункт, терміни проходження практики; прізвище, ім'я, по батькові, головного лікаря, головної медичної сестри лікарні, старшої медичної сестри відділення, безпосередньо керівних роботою практиканта.

«Лист обліку практичних умінь» заповнюється щодня: вказуються години роботи, кількість виконаних маніпуляцій, особистий підпис. В кінці робочого дня виконана робота завіряється підписом медичної сестри відділення, з якої працював студент. Своєчасність та достовірність оформлення документації візується один раз в тиждень старшою сестрою відділення, на клінічних базах м Тюмені - керівником практики від академії.

Після закінчення практики студент отримує характеристику від старшої сестри відділення. Характеристика завіряється підписом головної медичної сестри відділення та круглою печаткою установи.

Вхарактеристиці(Додаток 1) повинні бути відображені:

· Відношення до роботи

· Дотримання етики і деонтології при проходженні практики

· Рівень теоретичної підготовки

· Освоєння практичних умінь

· Участь в санітарно-освітній роботі

· Наявність порушень трудової дисципліни

· Інші індивідуальні дані.

Всі студенти, які проходять практику за межами м Тюмені, пишуть текстової щоденник. Щоденник завіряється підписом головного сестри лікарні та круглою печаткою установи на лицьовій і останній сторінках щоденника.

На лицьовій стороні Щоденника вказується прізвище, ім'я, по батькові студента, № групи, факультет і офіційна назва установи проходження виробничої практики. У щоденнику в перший день практики описується відділення лікарні, його оснащеність, дається загальна характеристика складу хворих; вказується П.І.Б. завідувача відділенням та старшої медичної сестри, ставиться відмітка про проходження інструктажу з техніки безпеки.

Далі щоденник заповнюється наступним чином:

 Дата, годинник роботи  Зміст виконуваної роботи  Подпісьмедсестриотделенія
     

У змісті роботи вказується прийом і здача чергування і виконані заходи, що входять в обов'язки медичної сестри, описується робота під час чергувань.

Техніка маніпуляцій не описується. Щодня наводяться прізвища 2-х - 3-х пацієнтів (дублювати прізвища не рекомендується), яким практикант надавав допомогу, описується її характер.

Студенти, які проходять практику за межами м Тюмені, отримують напрямок на практику. Напрямок надається за місцем проходження практики. У напрямку вказуються дати прибуття студента на базу практики і її завершення. Достовірність інформації підтверджується 2-мя гербовими печатками лікувального закладу, які ставляться в перший і останній дні практики.Метою виробничої практікіявляется освоєння практичних умінь помічника медичної сестри по догляду за хворими. |
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати