Головна

IV. Порядок обчислення розрахункових величин пожежного ризику на об'єкті

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. 3. Які магнітні поля характеризує вектор магнітної індукції? Як пов'язана ця величина з напруженістю магнітного поля?
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  5. II. Порядок ведення журналу поїзних телефонограм
  6. II. Порядок виконання
  7. II. Порядок виконання курсової роботи

23. Розрахунок значень індивідуального і соціального пожежних ризиків в будівлях і на території об'єкта, а також в селитебной зоні поблизу об'єкта проводиться з використанням в якості проміжної величини значення відповідного потенційного пожежного ризику.

Потенційний пожежний ризик на території об'єкта і
 в селитебной зоні поблизу об'єкта

24. Величина потенційного пожежного ризику Р (а) (рік-1) (Далі - потенційний ризик) в певній точці (А) як на території об'єкта і в сельбищної зоні поблизу об'єкта визначається за формулою:

 , (1)

де J - Число сценаріїв розвитку пожежонебезпечних ситуацій (пожеж, гілок логічного дерева подій);

Qdj(A) - Умовна ймовірність ураження людини в певній точці території (А) в результаті реалізації j-го сценарію розвитку пожежонебезпечних ситуацій, що відповідає певному ініціює аварію події;

Qj - Частота реалізації протягом року j-го сценарію розвитку пожежонебезпечних ситуацій, рік-1.

Умовні ймовірності ураження людини Qdj(A) визначаються за значеннями пробитий-функцій.

При розрахунку ризику розглядаються різні метеорологічні умови з типовими напрямками вітрів очікуваної частотою їх виникнення.

25. При проведенні розрахунку ризику передбачається розгляд різних пожежонебезпечних ситуацій, визначення зон ураження небезпечними чинниками пожежі, вибуху і частот реалізації зазначених пожежонебезпечних ситуацій. Для зручності розрахунків територію місцевості може поділятися на зони, всередині яких величини P (a) покладаються однаковими.

26. У необхідних випадках оцінка умовної ймовірності ураження людини проводиться з урахуванням спільного впливу більш ніж одного небезпечного фактора. Так, наприклад, для розрахунку умовної ймовірності ураження людини при реалізації сценарію, пов'язаного з вибухом резервуару з легкозаймистою рідиною (далі - ЛЗР) під тиском, що знаходиться в осередку пожежі, необхідно враховувати, крім теплового випромінювання вогняної кулі, вплив хвилі тиску.

Умовна ймовірність ураження людини Qdj(A) від спільного незалежного впливу декількома небезпечними чинниками в результаті реалізації j-го сценарію розвитку пожежонебезпечних ситуацій визначається за формулою:

 , (2)

де h - Число розглянутих небезпечних факторів;

Qk - Ймовірність реалізації k-го небезпечного фактора;

Qdjk(A) - Умовна ймовірність ураження k-им небезпечним фактором.

 Побудова полів небезпечних факторів пожежі для різних сценаріїв його розвитку | Потенційний ризик в будівлях об'єкта

III. Загальні вимоги до визначення розрахункових величин | Аналіз пожежної небезпеки об'єкта | Визначення частоти реалізації пожежонебезпечних ситуацій | Індивідуальний пожежний ризик в будівлях і на території об'єкта | У селитебной зоні поблизу об'єкта | Додаток № 1 | Процедура побудови логічного дерева подій | витікання рідини | Закінчення стисненого газу | Закінчення зрідженого газу з отвору в резервуарі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати