На головну

I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.

  1. I Пояснювальна записка
  2. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  3. I. 6. Що називається явищем електромагнітної індукції? Які струми називаються індукційними? Закон Фарадея, правило Ленца.
  4. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  5. I. Пояснювальна записка
  6. I. Пояснювальна записка

Різке зростання амплітуди коливань системи при збігу частот власних і вимушених коливань називається резонансом.

Для того, щоб у відкритого кінця трубки завжди утворювалися пучности (а не вузли), вираз  має бути записано у вигляді:

, m = 1,2,3 ... (3.9)

Тоді амплітуда коливань тиску повітря, що відбуваються в стоячій хвилі біля відкритого торця трубки, буде максимальною, а отже, і інтенсивність, або сила звуку також буде максимальною, але вона, як відомо, прямо пропорційна квадрату амплітуди. При цьому частота звукових коливань, випромінюваних мембраною телефону, буде збігатися з частотою можливих в повітряному стовпі стоячих хвиль, яка повинна уд?влетв?рять умові

, m = 1,2,3 ...

тобто має місце явище акустичного резонансу, або, як кажуть, стовп повітря в трубі резонує на хвилі, порушувані джерелом звуку.

Якщо поступово зміщувати перешкоду в трубі, то згідно (3.9) в перший раз (m = 1) Почуємо найбільш гучний звук, коли довжина порушеної стовпа буде дорівнює  , Тобто на перешкоді утворюється перший вузол. Другий раз посилення звуку відбудеться, коли висота повітряного стовпа буде  , Що відповідає освіті другого вузла. Аналогічно в третій раз почуємо гучний звук при утворенні третього вузла на кордоні цих середовищ, тобто при довжині повітряного стовпа, що дорівнює  і т.д.

II. 11. Дайте визначення таких характеристик хвиль як хвильове число, фазова швидкість, поняття дисперсії хвиль.

 I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу. | Для характеристики хвиль використовується хвильове число

II. 14. Що називається циркуляцією вектора магнітного поля в вакуумі? Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі (теорема про циркуляцію вектора). | II. 15. Що називається потоком вектора магнітної індукції? Сформулюйте теорему Гаусса для поля. | II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу. | III. завдання | I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики. | I. 2. Запишіть рівняння гармонійних коливань, покажіть їх графік. Що називається фазою, амплітудою, періодом коливань? | I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль. | I. 6. Що називається хвильової поверхнею? Які хвилі називаються плоскими, сферичними? Запишіть їх рівняння. | I. 7. Що називається інтерференцією хвиль? Поясніть поняття когерентності, різниці ходу хвиль, умови max і min при інтерференції хвиль. | I. 8. Які хвилі називаються звуковими? Що називається інтенсивністю звуку? Покажіть діапазон частот чутності для людського вуха з урахуванням інтенсивності хвиль. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати