Головна

I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.

  1. ALU - Арифметико-логічний пристрій
  2. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  3. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  4. I. 8. Які хвилі називаються звуковими? Що називається інтенсивністю звуку? Покажіть діапазон частот чутності для людського вуха з урахуванням інтенсивності хвиль.
  5. I. 8. Опишіть в загальних рисах будову магнітного поля Землі.
  6. I. 8. Опишіть пристрій електронно-променевої трубки.

Загальний вигляд установки зображений на рис.3.5. Це сполучені посудини, що складаються зі скляної трубки 1 і судини 2, з'єднаних гумовим шлангом.

Рис.3.5.

1 -трубка скляна; 2 - посудина з водою; 3 - звуковий генератор; 4-лінійка; 5 - телефон.

До трубки 1 прикріплена лінійка 4. У сполучені посудини налита вода, причому посудину 2 може легко переміщатися, а рівень води в трубці 1 служить рухомою границею, що відбиває звукову хвилю. Над відкритим кінцем трубки закріплений телефон, підключений до звуковому генератору 3, за допомогою якого можна задавати частоту коливань мембрани телефону 5.I. 8. Які хвилі називаються звуковими? Що називається інтенсивністю звуку? Покажіть діапазон частот чутності для людського вуха з урахуванням інтенсивності хвиль. | I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.

II. 12. Яке дію магнітного поля (сили Лоренца) і електромагнітного з магнітним на рухомий заряд? | II. 14. Що називається циркуляцією вектора магнітного поля в вакуумі? Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі (теорема про циркуляцію вектора). | II. 15. Що називається потоком вектора магнітної індукції? Сформулюйте теорему Гаусса для поля. | II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу. | III. завдання | I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики. | I. 2. Запишіть рівняння гармонійних коливань, покажіть їх графік. Що називається фазою, амплітудою, періодом коливань? | I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль. | I. 6. Що називається хвильової поверхнею? Які хвилі називаються плоскими, сферичними? Запишіть їх рівняння. | I. 7. Що називається інтерференцією хвиль? Поясніть поняття когерентності, різниці ходу хвиль, умови max і min при інтерференції хвиль. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати