Головна

II. Проведення першого етапу

  1. B. відсікає прогалини, які стоять зліва від першого значущого символу в рядку
  2. Hall-тест проводиться в два етапи.
  3. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  4. III. Проведення другого етапу
  5. III. проведення уроку
  6. Q національна згода по основних етапах становлення і розвитку суспільства і держави.

На першому етапі оцінюється ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу. Рівень теоретичних знань студента повинен відповідати вимогам до рівня підготовки випускника Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти. Перевірка теоретичних знань студентів здійснюється шляхом тестування. Тестування може проводитися як в письмовій формі, так і з застосуванням комп'ютера. Тестові завдання включають в себе п'ятдесят питань з чотирма варіантами відповідей. Серед запропонованих відповідей тільки один правильний. На обдумування відповіді дається 1,5-2 хвилини. Всього на I етап відводиться - 60 хвилин.

Оцінка рівня теоретичних знань проводиться за бальною системою. Один бал за одну правильну відповідь.

Максимальна кількість балів за I етап - 50.

Тести складені з питань наступних дисциплін, включених в підсумкову державну атестацію:

- Менеджмент;

- Маркетинг;

- Управління персоналом;

- Економіка організації (підприємства);

- Фінансовий менеджмент.

Питання, включені в підсумкову державну атестацію, додаються (Додаток № 1).

Випускник повинен знати:

- Законодавчі і нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність в умовах ринку;

- Ринкові методи господарювання;

- Сутність грошово-кредитної політики підприємства;

- Економіку організації підприємства;

- Організацію праці та управління;

- Форми і систему оплати праці;

- Метод нормування потреби обігових коштів;

- Можливості попередження підприємницьких ризиків;

- Принципи організації праці та управління;

- Методологічні організаційно-правові аспекти;

- Технологію і економічний механізм менеджменту;

- Цикл менеджменту;

- Етику ділового та управлінського спілкування;

- Методи оцінки ділових якостей працівників;

- Психологічні особливості взаємодії особистості і колективу;

- Принципи маркетингу;

- Методику аналізу і планування фінансів;

- Форми ділового зовнішньоекономічного співробітництва;

- Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів.

При підготовці до ІГА необхідно пройти тестування на запропонованому типовому варіанті тестового завдання (Додаток № 2).З підготовки до підсумкової державної атестації випускників за фахом | III. Проведення другого етапу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати