На головну

заняття 15

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Лексико-граматичні розряди дієслів

питання

1. Які ЛМР дієслів вам відомі? У чому специфіка ЛМР дієслів по відношенню до семантичним групам дієслівної лексики?

2. Які формально-граматичні та семантичні ознаки кладуться в основу виділення перехідних / неперехідних дієслів? Які дієслова називаються побічно-перехідними?

3. Які основні семантичні групи перехідних і неперехідних дієслів традиційно виділяються? Чи існують словотвірні прикмети перехідних / неперехідних дієслів?

4. Як представлена ??семантична класифікація зворотних дієслів у навчальній і науковій літературі?

5. На яких підставах виділяються ЛМР особистих / безособових, граничних / ненасичених дієслів, способів дієслівної дії?

6. У чому проявляється взаємозалежність ЛМР та граматичних категорій дієслова?

література

Основна література

1. Російська граматика. - М., 1980. - С. 582 - 584, 614 - 615, 617 - 618.

2. Граматика російської мови. - М., 1960. - С. 411 - 413, 416-423.

3. В і н о г р а д о в В. В. Російська мова. - М., 1947. - С. 629 - 639, 641 - 646.

4. П е ш к о в с ь к и й А. М. Російський синтаксис у науковому освітленні. - М., 1956. - С. 288 - 289.

5. Б у л а н і н Л. Л. Важкі питання морфології. - М., 1976. - С. 134 - 136.

6. З о л о т о в а Г. А., О н и п е н к о Н. К., З і д о р о в а М. Ю. Комунікативна граматика російської мови. - М., 1998. - С. 73 - 75.

додаткова література

1. М і л про з л а в с ь к и й І. Г. Морфологічні категорії сучасної російської мови. - М., 1981. - С., 180-183.

2. З д о б н о в а А. П. Дієслова з аффиксом - Ся / -сь в пам'ятках XVII - початку X VIII століття // Російський дієслово в порівняльному висвітленні. - Саратов, 1984.

- С. 18 - 27.

 Дієслово як частина мови. | завдання

Лексико-граматичні розряди іменників | завдання | заняття 6-7 | завдання | Категорія числа | Схиляння імен іменників | Лексико-граматичні розряди прикметників | Ступені порівняння прикметників | завдання | Схиляння імен числівників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати