На головну

завдання

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Перевірка домашнього завдання.
  3. II частина контрольного завдання
  4. II. Завдання для самостійної роботи.
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

1. Якими способами і засобами можуть бути отримані граматичні форми бавовняні. вр., од. ч., ж. р .; Т. п., Мн. ч.? Покажіть на прикладах.

2. Як співвідносяться терміни формоутворення, словотвір, словозміна ? (Див. Статтю Н. А. Ликової).

3. Побудуйте морфологічну парадигму слів вітання, кенгуру, тут, яскравий.

4. Зіставте матеріал наступних таблиць. Які з підходів до класифікації частин мови тутвідображені?

Таблиця 1

(По теорії В. В. Виноградова)

КАТЕГОРІЇ СЛІВ

 частини мови модальні слова частки мовлення вигуки

 іменники приводи

прикметники частинки

числівники союзи

займенники зв'язки

прислівники

дієслова

слова категорії стану

Таблиця 2

(По теорії М. Н. Петерсона)

 Слова, що мають форми словозміни  Слова, які не мають формсловоізмененія
 самостійні  падежниеслова  родовиеслова  лічниеслова
 домкраснотахожденіеболезньпятья, тиктолето  а) добрходілброшенб) храбрийбегающійспящійпервийетоткоторий  говорюлежу  нинченет, дадомойпозднолучшеговоряговорітьсмеркаетсяа, увикенгуру
 несамостійні -  був  буду  на, з, під, і, але, а, не їсть

Таблиця 3

(По теорії "Російської граматики")

ЧАСТИНИ МОВИ

знаменні службові вигуки

       
   


іменники приводи

прикметники союзи

дієслова частинки

заняття 2заняття 1 | Семантичні основи морфології

Схвалено редакційною комісією Гуманітарного інституту ЧДУ, протокол № 9 від 23.05.10 р | Череповецький державний | морфологічна категорія | Лексико-граматичні розряди іменників | завдання | заняття 6-7 | завдання | Категорія числа | Схиляння імен іменників | Лексико-граматичні розряди прикметників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати