На головну

ТЕМА: Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними методами на наявність і вміст лікарських речовин.

  1. C. р. № 3 Тема: Промислове природокористування
  2. III. Организация регулирования и стимулирования экономических и социальных процессов финансовыми методами
  3. АДАНИЕ N 1 Тема: Целеполагание в педагогике
  4. Актуальність дослідження
  5. Актуальність теми дослідження
  6. Аналітичне дослідження помилок системи.
  7. Аналітично-експериментальне дослідження

АКТУАЛЬНІСТЬ: Процес ідентифікації отрути при ненаправленому дослідженні складається з двох етапів: попереднього і підтверджуючого. Попередній дозволяє віднести отруту до певної хімічної групи сполук, а підтверджуючий - ідентифікувати конкретну речовину. Для попереднього етапу дослідження токсичних концентрацій "лікарських отрут" найбільш часто використовують простий, доступний, ефективний метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту - "скринінг" (анг-відбір, просіювання).

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

1. Групову та індивідуальну приналежність лікарських речовин.

2. ТШХ-"скринінг" речовин, які попадають в "кислий" хлороформний витяг.

3. Попередні етапи дослідження в загальних та окремих системах розчинників.

4. Підтверджуючі дослідження: хімічні, фізико-хімічні та фармакологічні.

ВМІТИ:

1. Встановити групову та індивідуальну приналежність лікарських речовин в екстрактах біологічних речовин.

2. Провести дві стадії попереднього дослідження ТШХ-"скринінгу" в загальних та окремих системах розчинників.

3. Провести підтверджуючі дослідження хімічними, фізико-хімічними та фармакологічними методами.

4. Дати правильну оцінку результатам досліджень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

1. тверді носії, що використовуються в методі ТШХ.

2. фактори, що впливають на ступінь розподілу речовин на хроматографічних пластинках.

3. підтверджуючі дослідження хімічними методами отрут, які потрапляють у "кислий" хлороформний витяг.

4. методи якісного та кількісного аналізуотрут, які потрапляють у "кислий" хлороформний витяг.

5. токсикологічне значення речовин слаболужного характеру.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ | САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | ТЕМА: Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність металів. Виявлення і визначення марганцю, хрому, срібла, міді та цинку. | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. | ЛІТЕРАТУРА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати