Головна

Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз

  1. Average collection period - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, днів.
  2. Fixed-Point Blockset
  3. I. Коефіцієнти прибутковості.
  4. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.
  5. II. коефіцієнти стабільності
  6. III. Profitability ratios - Коефіцієнти рентабельності

Фондовіддача. Цей коефіцієнт характеризує ефективність використання підприємством наявних у розпорядженні основних засобів. Чим вище значення коефіцієнта, тим більше ефективно підприємство використовує основні засоби. Низький рівень фондовіддачі свідчить про недостатній обсяг продажів або про занадто високому рівні капітальних вкладень. Однак, значення даного коефіцієнта сильно відрізняються один від одного в різних галузях. Також значення даного коефіцієнта сильно залежить від способів нарахування амортизації і практики оцінки вартості активів. Таким чином може скластися ситуація, що показник оборотності основних засобів буде вище на підприємстві, яке має зношені основні засоби.

Розрахунок проводиться тільки для періоду в один рік, при цьому використовується сумарна виручка від реалізації продукції (послуг) за поточний рік і середнє значення суми необоротних активів за поточний рік. У разі розрахунку коефіцієнта для періодів: місяць, квартал, півріччя - в розрахунку бере участь середнє значення суми необоротних активів за розрахунковий період, а значення виручки, отриманої за звітний період повинна бути помножена відповідно на 12, 4 і 2.

 Average collection period - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, днів. | Total assets turnover - Коефіцієнт оборотності активів, раз

лізингові платежі | Графік виплат | інвестиції | інші надходження | розподіл прибутку | Звіт про прибутки і збитки | Звіт про рух грошових коштів | графіки | Фінансові показники | Net working capital - Чистий оборотний капітал, в грошових одиницях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати