На головну

Виробнича практика (переддипломна)

  1. Cтадії кругообігу обігового капіталу: ГРОШОВА ВИРОБНИЧА ТА ТОВАРНА
  2. I. Учебно-педагогическая практика студентов 3 курса (2 недели)
  3. II. Судебная практика
  4. III. Судебная практика
  5. III. ПРАКТИКА
  6. V. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ
  7. VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

3.1. Епізоотологія, інфекційні хвороби з основами ветеринарної санітарії.

Мета практики. Закріпити одержані теоретичні знання і оволодіти практичними навичками в питаннях діагностики і лікування інфекційних захворювань, розробки та проведенню заходів по організації ізоляції, лікування або забою тварин, виявлення джерел збудників інфекції, знезараження факторів передачі збудників з метою розриву епізоотичного ланцюга, забезпечення нечутливосі тварин до зараження.

Завдання практики:

вивчити епізоотичний стан зони, де проходить виробнича практика- район, господарство;

засвоїти методику складання епізоотичної карти. Ведення епізоотичного журналу;

оволодіти навичками відбирання, консервування матеріалу для клінічно-лабораторних досліджень;

засвоїти методи приготування дезинфікуючих розчинів для дезинфекції, контролю їх концентрації;

оволодіти методикою організації і проведення масових протиепізоотичних заходів, діагностичних обстежень.

Придбання практичних навичок:

вивчення епізоотичного стану зони господарства, планів ветеринарно-санітарних, профілактичних і протиепізоотичних заходів в зоні обслуговування районної станції по боротьбі з хворобами тварин;

проведення епізоотологічного обстеження тваринницької ферми, де проходить виробнича практика, складання актів епізоотологічного обстеження;

контролю за характером і режимом роботи санпропускника, дезбар'єру, утримання і використання параформалінової камери, дезінфекційних установок, санітарним станом біотермічної ями, організацією збирання і утилізації трупів, біотермічним знезараженням гною;

організації карантинування тварин, що надходять в господарство, переліку та організації профілактичних обробок, діагностичних досліджень в період карантину;

проведення заходів по організації діагностичних досліджень на туберкульоз, бруцельоз, сап, хвороби птахів та ін., які проводяться в господарстві;

в проведенні профілактичних і вимушених щеплень;

складання актів обробок;

серологічного дослідження матеріалу, з використанням нових методик;

засвоєння методів бактеріологічного дослідження;

токсикологічного та мікробіологічного досліджень кормів, оформлення документації відповідно з вимогами ветеринарного законодавства;

проведення лікувальних /індивідуальних та групових/ заходів, що проводяться в господарстві при інфекційних захворюваннях;

підготовки проведення контролю якості дезинфекції тваринницьких приміщень, складання актів на проведення цих робіт.

Примітка:

Як додаток до звіту прикласти завірені по місцю практики:

1. Акт епізоотологічного обстеження ферми, господарства.

2. Акти вакцинації (копії).

3. Акти на проведення дезінфекції (копії).

4. Список проб крові для дослідження на лейкоз, бруцельоз, лептоспіроз та інше (копії).

5. Копії лабораторних експертиз про наслідки досліджень бактеріологічних, серологічних та ін.

6. Представити фотографії та слайди чи нативні препарати::

клінічно хвора тварина (3-5)

патологічні зміни в органах (легені, печінка, кишка та інше) (3-5).

3.2 Організація і економіка ветеринарної справи.

Мета практики: У виробничих умовах закріпити теоретичні знання і придбати практичних навичок по плануванню та організації виробництва і економічного аналізу господарської діяльності підприємств, по виконанню ветеринарних заходів, матеріально-технічного постачання ветеринарної медицини і ведення діловиробництва.

Завдання практики:

вивчити організаційну структуру місцевих органів управління ветеринарної медицини, діагностичної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, м'ясопереробних підприємств;

провести економічний аналіз проведення ветеринарних заходів проти інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;

надбати навичок ведення первинного обліку та складання ветеринарних звітів.

Придбання практичних навичок:

планування і організації ветеринарної справи, посадових обов'язків спеціалістів ветеринарної медицини державної мережі і відомчої служби;

обліку та звітності у ветеринарній медицині складання ветеринарних звітів з незаразних та заразних захворювань, актів на списування загиблих тварин та матеріальних цінностей, довідок на відправлення тварин, сировини і продуктів тваринного походження, ветеринарних свідоцтв;

складання заявок на придбання біопрепаратів, медикаментів, дезинфікуючих засобів обладнання, інших товарів та розрахунків потреби у них;

визначення економічної ефективності ветеринарних заходів у боротьбі з однією із інфекційних, або незаразних хвороб тварин;

підготовки для місцевої державної адміністрації проекту рішення на накладання і зняття карантину або обмежень на господарства різної форми власності.

 Робоче місце студента-практиканта та розподілення часу практики. | Завдання практики.

Робоча програма | Загальні положення. | Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення с/г тварин. | Оперативна, загальна та спеціальна хірургія. | Внутрішні незаразні хвороби тварин. | Індивідуальні завдання. | Оформлення звіту. | Міністерство Аграрної політики України |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати