Головна

II етап - вирішення практичних завдань

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

Критерієм оцінки є рівень практичних навичок і умінь випускника застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

 №етапа  Навчальні дисципліни (елементи)  Ступінь виконання елементів на кожному етапі  оцінка
 Другий етап  Податковий облік і звітність.  Відповідь повний, правильний, очевидно глибоке розуміння матеріалу. Основні вміння стійко сформульовані. Виклад матеріалу логічно, доказово. Висновки і узагальнення точні.  5 (отл.)
 Оподаткування фізичних осіб.  Студентом показано глибоке знання матеріалів, доказово і логічно викладено матеріал. Відповідь повний, висновки точні.  5 (отл.)
 Оподаткування юридичних осіб.  Засвоєний в процесі навчання матеріал дозволяє вірно, вирішити завдання, вільно володіти теоретичним матеріалом для вирішення практичних завдань. Завдання виконано, вірно, і в повному обсязі.  5 (отл.)
 Організація податкових перевірок  Студент логічно мислить, знає математичні формули, вміє їх застосовувати. Користується професійною термінологією. Завдання вирішує без помилок.  5 (отл.)
     
 Податковий облік і звітність.  Матеріал засвоєний добре, але його виклад мало систематизовано. Показання студентом окремі навички недостатньо стійкі. Є неточності у висновках і узагальненнях, які легко коригуються за допомогою додаткових питань.  4 (хор.)
 Оподаткування фізичних осіб.  Навички володіння матеріалом стійкі, але погано систематизований матеріал, в узагальненнях і висновках є неточності.  4 (хор.)
   Оподаткування юридичних осіб.  Завдання виконано без істотних помилок і показує незначні прогалини в теоретичній підготовці студента.  4 (хор.)
   Організація податкових перевірок.  Студент логічно мислить, вірно застосовує формули. Завдання вирішена, але в рішенні містяться похибки або обчислювальні помилки.  4 (хор.)
     
 Податковий облік і звітність.  Студент виконує завдання завдяки навідним питань. Відсутня теоретичне обгрунтування виконання завдання, відсутня логічно осмислене виклад відповіді через прогалини в знаннях і навичках. Узагальнення, висновки, прийняття рішення відбувається за участю комісії.  3 (удов.)
 Оподаткування фізичних осіб.  Для вирішення завдання студенту потрібні додаткові питання.  3 (удов.)
 Оподаткування юридичних осіб  Завдання виконано менш ніж 50%. Студент показує неповні знання і для вирішення завдання йому потрібні навідні запитання.  3 (удов.)
 Організація податкових перевірок  Студент не завжди орієнтується в завданні, не може у застосуванні формул. Потрібна участь комісії (додаткові питання).  3 (удов.)
     
 Податковий облік і звітність.  Рішення задачі не пояснюється студентом навіть при наявності додаткових запитань  2 (незадовільно.)
 Оподаткування фізичних осіб.  Спостерігається відсутність навичок і знань. Рішення завдання не виконано.  2 (незадовільно.)
   Оподаткування юридичних осіб.  Теоретичні знання і практичні навички у студента відсутні. завдання  2 (незадовільно.)
 Організація податкових перевірок  Завдання вирішена невірно. Відсутня логіка у викладі матеріалу, невміння застосовувати формули.  2 (незадовільно.)

 I етап - тестування. | III етап рішення професійних завдань

Ради № ___ | Роботі методичної та інноваційної | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Умови підготовки та процедура проведення підсумкового міждисциплінарного іспиту. | Розробка екзаменаційних матеріалів. | Організація роботи Підсумкової атестаційної комісії (ІАК). | Етап. Контроль теоретичних знань. | Етап. Контроль професійних умінь і навичок. | Цілі і завдання дипломної роботи. | Алгоритм виконання дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати