На головну

Воронеж-2008р.

КАФЕДРА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідуюча кафедрою М П З і М К

д. м. н., доцент ________ Л. механтьева

«___» ___________ 2008 рік.

 Тільки для викладачів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема №9 «Променеві ураження в результаті зовнішнього загального

(Тотального) опромінення. »

Для студентів 3 курсу лікувального та педіатричного, медико-профілактичного, 4 курсу стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Час -3 години

Обговорено на засіданні

кафедри _________ 2008р.

Протокол № ________

Воронеж-2008р.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

1. вивчити зі студентами загальну характеристику і класифікацію променевих поразок

від зовнішнього опромінення.

2. вивчити залежність ефекту опромінення від його тривалості і від розподілу поглиненої дози в обсязі тіла.

3. розглянути патогенез і клінічні прояви гострої променевої хвороби.

4. розглянути особливості уражень при впливі нейтронів при нерівномірному опроміненні а також віддалені наслідки зовнішнього опромінення.

II. розрахунок навчального часу:

 №№п. п.  структура заняття  Час, хв.
 
 1.  Вступ
 2.  Контроль вихідного рівня
 3.  Навчальні питання:
   1. загальна характеристика та класифікація променевих поразок від зовнішнього облученія.2. залежність ефекту опромінення від його тривалості і від розподілу поглиненої дози в обсязі тела.3. гостра променева хвороба від рівномірного зовнішнього опромінення: - патогенез ОЛБ; - форми ГПХ; - періоди перебігу ОЛБ.4. особливості уражень при впливі нейтронів, при нерівномірному опроміненні. 5. віддалені наслідки зовнішнього облученія6. рішення ситуаційних завдань.  
 4.  висновок

III. Навчально МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

а) наочні посібники:

- Таблиця № 10/1 -патогенетіческая класифікація ОЛБ;

- Таблиця № 10/2 - форми ГПХ;

- Стенд «Вражаючі фактори ядерного вибуху»

- стенд

-муляжі по темі заняття

- Імітаційні талони ситуаційних завдань по темі заняття

IV. Методичні рекомендації КЕРІВНИКОВІ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Загальні методичні вказівки:

Напередодні заняття студенти в годинник самопідготовки самостійно вивчають літературу, роблять конспективні записи.

На початку заняття викладач бере доповідь чергового по взводу про готовність до заняття, звертає увагу на виконання статутних вимог, зовнішній вигляд студентів.

Заняття проводиться відповідно до приватним методичних вказівок.

У заключній частині заняття викладач зазначає загальну підготовку взводу, кращі відповіді студентів, оголошує оцінки, відповідає на питання. Після цього ставить завдання на самопідготовку.Тахогенератор ТП-75-20-0,2 | Контроль вихідного рівня підготовки студентів.

Ефективна доза фракціонованого опромінення визначається як сума залишкового поразки і дози останнього опромінення. | Форми гострої променевої хвороби. | Періоди гострої променевої хвороби. | Особливості ураження нейтронами. | Особливості уражень при нерівномірному опроміненні. | Пухлинні ефекти опромінення. | Непухлинні віддалені наслідки опромінення. | Скорочення тривалості життя. | Рішення ситуаційних завдань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати