Головна

ПРИ ОБРОБЦІ одновимірного масиву

  1. Алгоритм дій при обробці пупкової ранки.
  2. Введення і виведення масивів
  3. Дифузія домішок при термообробці
  4. Значення коефіцієнта Сv і показників ступеня в формулах швидкості різання при обробці різцями
  5. Вивчення документів та масивів інформації
  6. Використання регресійного аналізу при обробці геофізичної інформації
  7. Лабораторна робота 5. Програмування з використанням масивів

Методичні вказівки

Для виконання даного завдання необхідно: вивчити теоретичний матеріал в додатках Б, В2 і літературі [1-8], розглянути приклад програми № 4 в додатку Г.

· Для виконання всіх розрахунків використовувати кілька функцій, кожна з яких виконує окреме завдання:

- ввід данних;

- Друк масиву;

- Висновок результатів;

- Знаходження проміжних і кінцевих результатів

· Тип функцій, при поверненні проміжних даних вибрати самостійно і обгрунтувати.

· Розглянути опис масиву за допомогою покажчика.

варіанти завдань

Мається на увазі, що одні й ті ж обчислення необхідно виконати для трьох різних масивів, елементи яких формуються по ідентичним формулами, які наведені в правій колонці таблиці.

 Завдання для складання підпрограми  Масиви і формули їх отримання.
 Знайти для кожного масиву кількість елементів, значення яких менше середнього арифметичного значенія.В якому масиві їх більше.  c [i] = 2.8 + 5.1 * sin (i / 2 + 0.5) r [j] = 6.6 + 4.7 * sin (j / 3-1.2) s [l] = 1.7-3.6 * sin (l / 4 + 0.2 ) i = 1  60, j = 1  10, l = 1  18
 Знайти суму максимальних елементів, знайдених для кожного з масивів.  d [i] = 3.1 * i-59.7 * i-16.2f [j] = 5.4 * j-82.1 * j + 29.6p [k] = - 6.9 * k + 31.2 * k-10.5d [18], f [ 40], p [22]
 Знайти для кожного масиву різниця між максимальним і мінімальним значеннями. В якому масиві вона найбільша.  d [j] = 1.5 (j-3.2) -1.1 * jh [k] = 2.7 (k-0.8) -0.5 * ku [n] = 3.3 (n + 2.5) -1.8 * nd [20], h [40 ], u [20]
 З вихідних масивів сформувати масив d [3], елементи якого дорівнюють кількості негативних елементів у вихідних масивах. Знайти більше значення елемента і його номер в масиві d  a [i] = 9.6i-15.3tan (i + 1.5) b [j] = 11.2j + 18.1tan (j + 1.5) c [k] = - 8.7k + 11.6tan (k-2.2) a [20] , b [50], c [16]
 Знайти для кожного масиву різниця між максимальним і середнім арифметичним значеннями.  a [i] = 1.4i-2.9eb [j] = - 8.5j + 1.6ec [k] = 11.3k-4.7ea [20], b [10], c [14]
 Визначити суму мінімальних елементів, знайдених для кожного масиву і суму максимальних елементів. Визначити більшого значення з модулів цих двох значень.  a [i] = 3.8i-12.4i + 5.1b [j] = 5.6j + 11.5j-29.3c [k] = 18.1k-6.8k-9.9a [8], b [16], c [12]
   Знайти для кожного масиву відношення між максимальним і середнім арифметичним значеннями.  a [i] = 1.2 (i-2) * sin (i) f [j] = 5.9 (j-5) * sin (j) z [k] = 12.3 (k-4) * sin (k) а [ 8], f [6], z [10]
   Знайти для кожного масиву кількість елементів, значення яких менше середнього між мінімальним елементом і максимальним.  b [i] = 2.8- (i + 4.5) c [i] = - 12.6+ (i-2.2) z [i] = - 9.1-(i + 5.7) b [18], c [12], z [ 10]
   Знайти відношення між максимальним і мінімальним значеннями елементів масиву.  a [i] = 2.9 (i-1.5) -3.1is [k] = 11.7 (k-3.1) -8.1kb [j] -4.7 (j + 2.2) -5.6ja [10], s [12], b [30],
   Визначити більшого значення з трьох значень сум елементів, знайдених для кожного масиву.  d [i] = 13.4i-exp (0.5i) p [k] = 8.7k-exp (-1.4k) h [j] = - 21.5j + exp (0.5j) i = 1  50, k = 1  12, j = 1  12ЗАВДАННЯ № 3. | ПРИ ОБРОБЦІ матриць

C Про Д Е Р Ж А Н І Е | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ | ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОВИ С, програмування розгалужених і ЦИКЛОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАТОРІВ УМОВНОГО І ПЕРЕХОДУ | ОБРОБКА одновимірного масиву |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати