Головна

ОБРОБКА одновимірного масиву

  1. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  2. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  3. " Обробка "кутів
  4. Аналітична обробка фактичного матеріалу
  5. Анодно-механічна обробка
  6. Б) Обробка туш свиней
  7. Введення і виведення масивів

Методичні вказівки:

1. Для виконання даного завдання необхідно: вивчити теоретичний матеріал в додатках Б, В1 і літературі [1-8], розглянути приклад програми № 2 в додатку Г.

2. Для наведених нижче завдань скласти блок-схеми алгоритмів і програми на мові С, в яких передбачити введення вихідних і висновок проміжних масивів, а також результатів їх обробки. Значення елементів вихідних масивів задавати довільно.

варіанти завдань

 Nп / п  вид завдання  Початкові дані
 1) Знайти твір позитивних елементів масиву А.2) Елементи масиву В розмістити в зворотному порядку в масиві Р.  A (10), B (20)
 1) Знайти мінімальний елемент масиву А.2) Сформувати масив С (40), де перші 20 елементів - елементи масиву А, а наступні 20 - елементи масиву В.  A (20), B (20)
 1) Знайти суму негативних елементів масиву А.2) Записати елементи масиву В в зворотному порядку в масив С (10).  A (20), B (10)
 1) Знайти максимальний елемент масиву А.2) Записати елементи масиву B (50) з індексами 1,4, 9,16 ... 49 поспіль в масив Р (7)  A (20), B (50)
 1) Знайти суму елементів масиву А з парними індексамі.2) Позитивні елементи масиву B збільшити в 2 рази.  A (15), B (20)
 1) Знайти максимальний елемент масиву A.2) Знайти середнє арифметичне елементів масиву В.  A (25), B (30)
 1) Знайти кількість нульових елементів масиву А.2) Знайти різницю між максимальним і мінімальним елементами масиву В.  A (15), B (20)
 1) Знайти середнє геометричне елементів масиву А.2) Знайти загальний кількість елементів масиву В, що належать відрізку [1.2; 8.5]  A (10), B (20)
 1) Знайти різницю між добутком і сумою позитивних елементів масиву А.2) Сформувати масив Р (30), у которогоР (i) = min (А (i), В (i)).  A (30), B (30)
 1) Обчислити кількість і суму елементів масиву А, що належать відрізку [0; 2] .2) Записати елементи масиву В з непарними індексами поспіль в масив Р (15).  A (30), B (30)ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОВИ С, програмування розгалужених і ЦИКЛОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАТОРІВ УМОВНОГО І ПЕРЕХОДУ | ЗАВДАННЯ № 3.

C Про Д Е Р Ж А Н І Е | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ | ПРИ ОБРОБЦІ одновимірного масиву | ПРИ ОБРОБЦІ матриць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати