Головна

ілюстрації

  1. ілюстрації
  2. ілюстрації
  3. ілюстрації
  4. ілюстрації
  5. ілюстрації
  6. ілюстрації
  7. ілюстрації

Всі ілюстрації: графіки, схеми, фотографії, діаграми, креслення в письмовій роботі іменуються малюнками. Їх слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше (робляться на них посилання), або на наступній сторінці, а також в додатках.

Ілюстрації можуть бути кольоровими, в тому числі виконаними з використанням ЕОМ.

Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу. Якщо малюнок являє собою графік, то на ньому обов'язково повинна бути нанесена координатна сітка і проставлені значення розмірних величин.

У письмових роботах малюнки позначаються скороченим словом «Рис.» І нумеруються послідовно арабськими цифрами. Допускається наскрізна нумерація малюнків або в межах кожного розділу окремо.

У разі нумерації по главам номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка, наприклад: Мал. 2.1 (Перший малюнок другого розділу). Якщо в письмовій роботі всього один малюнок, то номер не вказується.

Номер рисунка друкується внизу ілюстрації перед його назвою (по центру через полуторний міжрядковий інтервал від нижнього краю малюнка). Назва друкується малими літерами (перша буква - прописна).

У тексті письмової роботи на все малюнки мають бути посилання. При посиланні на рисунок вказується його повний номер, а слово «малюнок» пишеться в скороченому вигляді, наприклад: відповідно до рис. 2 або як видно з рис. 2.1. Повторні посилання на малюнок слід давати зі скороченим словом «дивись», наприклад: см. рис. 2.1.Посилання та виноски |

За спеціальністю | Організація і терміни виконання випускних кваліфікаційних робіт | Основні етапи підготовки випускних кваліфікаційних робіт (далі - дипломних робіт) | текстовий матеріал | Нумерація глав і параграфів. Заголовки і підзаголовки | | | | додатки | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати