На головну

текстовий матеріал

  1. CD-диск «Колекція навчальних матеріалів». - М., - МФПА 2010.
  2. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  3. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  4. II. Виклад нового матеріалу.
  5. II. Виклад нового матеріалу.
  6. II. Вивчення нового матеріалу.
  7. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 1 сторінка

Письмові роботи повинні бути надруковані на принтері ЕОМ на одному боці аркуша білого паперу стандартного формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервалу або на друкарській машинці з стрічкою чорного кольору через два інтервали. (Допускається написання тексту письмової роботи від руки пастою (чорнилом) чорного або синього кольору).

Заголовки, підзаголовки і виноски (складаються з кількох рядків) друкуються через одинарний інтервал (обов'язково одноманітно по всьому тексту).

Сторінки, на яких викладається текст, повинні мати поля: ліве, верхнє і нижнє - 25 мм, праве - 10 мм.

На ЕОМ текст друкується малими літерами (крім великих) звичайним шрифтом Times New Roman, вирівнюється по ширині, розмір шрифту - 14, в таблицях - 12, у виносках -10. На титульному аркуші написи: випускна кваліфікаційна робота друкуються 18 шрифтом. Підкреслення слів і виділення їх курсивом не допускається.

Назви глав (заголовки), а також структурні елементи письмових робіт [3] «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» І «Список використаних джерел», що є заголовками, друкуються прописними літерами, а назви параграфів (підзаголовки) - малими літерами (крім першої великої) . Заголовки і підзаголовки при друкуванні тексту письмової роботи на принтері ЕОМ виділяються напівжирним шрифтом.

Абзацний відступ повинен відповідати 1,2-1,3 см і бути однаковим по всій роботі.

Знаки, літери, символи, яких немає на друкарських машинках і ЕОМ, а також математичні та інші формули, схеми та графіки можуть виконуватися автором від руки чорнилом (пастою) чорного кольору або чорною тушшю в залишених після друку тексту місцях. Ці знаки, букви і т.д. повинні мати розмір не менше розміру надрукованого шрифту; показники ступеня в формулах - не менше 2 мм по висоті.

Похибки (опечатки, описки і графічні неточності), допущені в процесі оформлення письмової роботи, повинні бути виправлені або з використанням принтера (друкарської машинки), або від руки чорним чорнилом (тушшю, пастою) після акуратною підчищення.Основні етапи підготовки випускних кваліфікаційних робіт (далі - дипломних робіт) | Нумерація глав і параграфів. Заголовки і підзаголовки

За спеціальністю | Організація і терміни виконання випускних кваліфікаційних робіт | | Посилання та виноски | ілюстрації | | | | додатки | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати