На головну

I. Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ

Санкт-Петербурзький Державний університет сервісу та економіки

Інститут туризму і міжнародних економічних відносин

Кафедра соціально-культурного сервісу і туризму

Методичні рекомендації

До виконання дипломної роботи

Для студентів

спеціальності 100103.65

«Соціально-культурний сервіс і туризм»

Санкт-Петербург

Схвалено на засіданні кафедри соціально-культурного сервісу і туризму (протокол № від лютого 2011 року)

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 100103.65 «Соціально-культурний сервіс і туризм». - СПб .: Изд-во СПб ГУСЕ, 2011. - с.

Методичні вказівки підготовлені кафедрою соціально-культурного сервісу і туризму під загальною редакцією зав. кафедрою «Соціально-культурний сервіс і туризм», д-ра позов., проф. Миш'якової Н. М.

укладач:

к. пед. наук, професор Веледінський В. Г.

д.і.н., професор Полторак С. Н.

рецензент:

директор інституту туризму і міжнародних економічних відносин, д.п.н., професор Пашковська І. Н.

© Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки, 2011

зміст

I. Вступ ............................................... ....................... ...... 4

II. Етапи виконання дипломної роботи .................................... 5

III. Підготовчий етап виконання дипломної роботи .......... 6

IV. Основний етап виконання дипломної роботи ....................... 7

V. Заключний етап виконання дипломної роботи ......... 14

Додаток 1. Вимоги до оформлення дипломної роботи ............17

Додаток 2. Завдання на дипломну роботу .................................18

додаток 3.Титульна сторінка.................................................. ..20

додаток 4.Відгук наукового керівника................................. 21

Додаток 5.відгук рецензента................................................. 22

Додаток 6.оформлення бібліографії................................... 23

I. Вступ

Документом, що характеризує результати навчання студента у вищій школі, є випускна кваліфікаційна (дипломна) робота, Що відображає ерудицію, професійні знання, технологічні вміння і творчі якості особистості випускника.

Дипломна робота - це результат навчання в університеті, науково-дослідної та практичної діяльності студента, в процесі підготовки якої випускник вирішує професійні теоретичні, методичні та організаційні проблеми соціально-культурної сфери, туризму, готельної справи.

Виконання студентом дипломної роботи є заключним етапом його навчання, а її захист - складова частина державної атестації випускника вузу за фахом 100103.65 «Соціально-культурний сервіс і туризм».

Мета дипломної роботи - внести самостійний внесок у вдосконалення теорії, методики і організації соціально-культурного сервісу і туризму, що дає право на отримання диплома ВПО з кваліфікацією «спеціаліст по сервісу і туризму».

Для виконання дипломної роботи виділяється 14 тижнів, а її виконання передує переддипломна практика (6 тижнів), призначена для збору, обробки та узагальнення емпіричного матеріалу по темі дипломної роботи.

Відповідальність за зміст випускної кваліфікаційної роботи, достовірність усіх наведених даних несе студент - автор роботи (Положення про підсумкової державної атестації випускників СПбГУСЕ. Пункт 5.10. Наказ № 5 від 30.12.2009 р).електронні ресурси | За спеціальністю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати