На головну

Методика перевірки відповідності проектних матеріалів вимогам пожежної безпеки.

  1. CD-диск «Колекція навчальних матеріалів». - М., - МФПА 2010.
  2. I.3. Методика викладання
  3. II. Умови та порядок проведення перевірки
  4. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 1 сторінка
  5. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 10 сторінка
  6. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 11 сторінка
  7. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 2 сторінка

Основним методом виявлення порушень вимог пожежної безпеки при проектуванні є метод зіставлення рішень, передбачених проектом, з вимогами пожежної безпеки будівельних норм і правил. На підставі цього зіставлення робиться висновок про відповідність (або невідповідність) проектних рішень вимогам пожежної безпеки.

Всі перевіряються елементи і технічні рішення заносяться в таблиці експертизи. При перевірці внутрішнього планування, протипожежних перешкод, евакуаційних шляхів і виходів, протидимного і противибухового захисту, технічних рішень щодо забезпечення успішної роботи пожежних, вентиляційних систем і генерального плану - таблиця 2.1, а при перевірці будівельних конструкцій використовується таблиця 2.2 (у разі використання СНиП 21- 01-97 *) або таблиця 2.3 (у разі використання СНиП 2.01.02-85 * при експертизі громадських будівель).

Таблиця 2.1.Перевірка відповідності будівельно-технічних

Рішень вимогам пожежної безпеки

 № п / п  що перевіряється  передбачено проектом  Посилання на проект  Потрібно за нормами  Ссилкана норми  висновок
             

Таблиця 2.2.Перевірка відповідності вимогам СНиП 21-01-97 *

показників вогнестійкості та пожежної небезпеки будівельних

конструкцій

 № п / п  Найменування характеристика будівельних конструкцій  прийнято проектом  Ссилканадоку-мент  У будівлі якої міри вогнестійко-кістки дозволяється-ться застосовувати  потрібно поСНіП  Cсилкананорматівнийдокумент  висновок
Пф, хв Кф Пф, хв Кд
                   

Таблиця 2.3.Перевірка відповідності вимогам СНиП 2.01.02-85 * показників вогнестійкості та пожежної небезпеки будівельних

конструкцій

 № п / п  Найменування іхарактерістікастроітельнихконструкцій  прийнято проектом  Ссилканадокумент  У будівлі якої міри вогнестійкості дозволяється застосовувати, Про мах  потрібно поСНіП  СсилканаСНіП  висновок
Пф Ч lф, см Птр, ч lдопсм
                   

Таблиця 2.1 із заповненими графами 1, 2, 5 і 6, таблиця 2.2 і таблиця 2.3 із заповненими графами 1, 2, 6, 7, 8, 9 являють собою основний вихідний матеріал для перевірки і іменуються приватною методикою експертизи.

Для розробки приватної методики експертизи необхідно ретельно вивчити вимоги відповідних пунктів спеціалізованих, галузевих і міжгалузевих глав СНиП, потім заповнити необхідні графи таблиць експертизи. При розробці приватних методик експертизи рекомендується використовувати збірник [26].

При відсутності окремих проектних матеріалів робиться висновок про необхідність їх подання і про проведення додаткової експертизи.

Після розробки приватних методик експертиз і ретельного вивчення проектних матеріалів в таблиці вносяться рішення, передбачені проектом, і робиться висновок про їх відповідність вимогам СНиП. Зміст заповнюваних граф таблиць експертизи повинно бути коротким, але повним (ємним).

Перед таблицями перевірки в тексті пояснювальної записки наводиться невелика вступна частина, в якій обгрунтовуються умови безпеки, методика експертизи, підлягають перевірці проектні рішення, а після кожної таблиці експертизи робиться висновок про відповідність запроектованих рішень вимогам пожежної безпеки.

 Підготовка до проведення експертизи. | Перевірка вогнестійкості та пожежної небезпеки будинку і будівельних конструкцій.

Г. К. Івахнюк, | А. В. Бєляєв, А. В. Вагін, І. В. Жуков | Вибір теми. | Обсяг проекту та рекомендації щодо його оформлення. | Експертиза протипожежних перешкод. | Експертиза евакуаційних шляхів і виходів. | Експертиза протидимного захисту. | Експертиза вентиляційних систем. | Системи механічної вентиляції і кондиціонування повітря. | Повітроводи і колектори. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати