На головну

Витрата водяної пари визначається за формулою

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. 2. Чому рамка зі струмом орієнтується в просторі? Чим визначається крутний момент сил? Що називається магнітною індукцією? Як зображують силові лінії магнітного поля?
  3. Oslash; Чи може фірма при монополістичної конкуренції зазнавати збитків в короткостроковому періоді? Може, і це визначається величиною середніх загальних витрат
  4. Активним імульсном виходом фірми Kamstrap обертається крильчатка 2, швидкість якої пропорційна витраті рідини. корпус крильчатки
  5. АКУСТИЧНІ ВИТРАТОМІРИ
  6. Амплітуда першої гармоніки індукції визначається як
  7. Аналіз динаміки витрат і складу кормів підприємства

 (26)

де г - теплота конденсації водяної пари, ккал / кг, береться з довідкових даних. При розрахунку кип'ятильника рекомендується застосовувати пар з тиском 5 і 10 ат, що має відповідно температуру кипіння 152 ° С і 180 ° С, теплоту конденсації 503 і 481 ккал / кг.

При виборі температури (тиску) водяної пари рекомендується виходити з умови, щоб температура його насичення була вище температури низу колони не менше, ніж на 25-30 ° С

3 Приклад рішення

Розрахунок основних показників роботи і розмірів ректифікаційної колони виробляється за наступними вихідними даними:

- Бінарна суміш: гексан-гептан;

- Продуктивність колони -  = 39 т / год;

- Масова для НКК в сировину -  = 0,5;

- Тиск в колоні ? = 1,56 ата;

- Чіткість поділу, виражена в мольной частці НКК

в дистилляте  = 0,96

залишку  = 0,04;


- Молярна для відгону е = 0,48;

- Коефіцієнт надлишку тепла z = 1,12.

31 Розрахунок матеріального балансу

Приведемо масової частки сировини в мольну

Для складання матеріального балансу необхідно визначити молекулярні маси, дистиляту і залишку за такими формулами:

Виходячи з продуктивності колони по сировині  , Визначаємо кількість суміші, що надходить в колону, кмоль / год:

Відносний вихід дистиляту визначається наступним чином:


Вихід дистиляту дорівнює:

Вихід залишку дорівнює:

Кількість компонентів в сировині (  ), Дистилляте (  ) І залишку (  ) Розраховується за такими формулами:

 кмоль / год


Для визначення кількості компонентів в кг / год сировину, дистилляте, залишку значення кмоль / год множаться на відповідні молекулярні маси компонентів.

.

Результати розрахунків матеріального балансу зводимо в таблицю 6

Таблиця - 6-Матеріальний баланс колони ректифікації

 компонент  сировина  дистилят  залишок
 кг / год  кмоль / год  кг / год  кмоль / год  кг / год  кмоль / год
 НКК  226,74  18833,95  219,00  666,0  7,74
 ВКК  195,00  912,5  9,125  18587,5  185,88
 сума  421,74  19746,4  228,12  19253,5  193,62

Перевірка матеріального балансу

228,12 + 193,62 = 421,74 кмоль / год

19746,45 + 19253,55 = 39000 кг / год.

3.2 Побудова кривих изобар пара і рідини

Розрахунок температурного інтервалу за формулою (11), розрахунок тиску насичених парів за формулою (12), молярний частки НКК в рідкій і паровій фазі за формулою (13).


За результатами розрахунків складемо наступну таблицю

Таблиця-5 Розрахунок кривих изобар і кривої рівноваги

 кількість точок  Температура, оС  Тиск насичую парів, Р1  Тиск насичую парів, Р2  Молярна частка НКК в рідкої фазеX'i  Молярна частка НКК в паровій фазеY'i
 83,62  1,56  0,63
 89,76  1,85  0,77  0,73  0,87
 95,90  2,18  0,93  0,50  0,70
 102,05  2,56  1,11  0,31  0,51
 108,19  2,98  1,32  0,14  0,28
 114,33  3,45  1,56

За даними таблиці побудуємо криві изобар і криву рівноваги.

3.3 Розрахунок одноразового випаровування

Розрахуємо величину точки А

3.4 Визначення мінімального парового числа

Мінімальна парове число (  ) Визначається за формулою (14)

де и  беруться з діаграми.


 Визначаємо реальне парове число П за формулою:

Розрахуємо величину  за такою формулою:


3.5 Розрахунок числа реальних тарілок

Розрахуємо число теоретичних тарілок графічним методом. За формулою (17) визначимо число реальних тарілок

Nсум = 22 + 18 = 40 тарілок.

 розрахунок кип'ятильника | Розрахунок діаметра колони ректифікації

Матеріальний баланс колони ректифікації | Побудова кривих изобар пара і рідини | Побудова X-Y діаграми (кривої рівноваги фаз) | Розрахунок числа теоретичних тарілок графічним методом | Розрахунок числа реальних тарілок | Розрахунок колони на ЕОМ | Розрахунок діаметра колони ректифікації | Розрахунок конденсатора-холодильника | розрахунок штуцера | Гідравлічний розрахунок тарілки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати