На головну

Завдання 11

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

Складіть порівняльну табл. 4.2

Таблиця 4.2

Порівняльна таблиця

Питання Відповідь Нормативний акт
Суб'єкти господарювання. Суб'єкти підприємницької діяльності. Види фізичних осіб - підприємців. Види юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Індивідуальні ознаки юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Порядок створення юридичних осіб - суб'єктів господарювання. Загальні права підприємців. Загальні обов'язки підприємців        

Тема 5. Правові засади створення суб'єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації

Задача 1

Громадянин Криниченко П. П. сплатив у встановленому розмірі внесок за державну реєстрацію і, збираючись проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу держреєстрації такі документи: реєстраційну картку; 3 фотографії; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків; документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію; своє рішення про намір здійснювати підприємницьку діяльність із підписом усіх членів сім'ї; ксерокопію свідоцтва про шлюб; ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

Чи є у державного реєстратора підстави для відмови Криниченку П. П. у державній реєстрації?

Таблиця 5.1

Приклад розв'язання задачі

№ з/п Алгоритм Вимоги законодавства і рішення питання
Криниченко має намір зареєструватися як фізична особа - підприємець - і приніс державному реєстратору певні документи Закон України "Про державну реєстрації юридичних осіб і фізичних - підприємців" регулює відносини, що виникають при здійсненні державної реєстрації
Чи правомірні дії Криниченка? Ст. 42 Закон України "Про державну реєстрації юридичних осіб і фізичних - підприємців" встановлює виключний перелік документів, що може вимагати державний реєстратор при здійсненні державної реєстрації: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Всі ці документи подані. Надання зайвих документів не є правопорушенням
    Закінчення табл. 5.1
Чи є в державного реєстратора підстави для відмови у державній реєстрації? Ч. 1 ст. 44 Закону України "Про державну реєстрації юридичних осіб і фізичних - підприємців" містить у собі виключний перелік підстав відмови у державній реєстрації: невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації; наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем. Жодної з цих підстав не має в тексті задачі, отже можна припустити, що їх взагалі немає і, відповідно, державна реєстрація має бути проведена

Задача 2

ЗАТ "Нафтогаз", зареєстроване у Київському районі м. Харкова, через зміну місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (Київського райвиконкому) документи для перереєстрації. Райвиконком відмовив ЗАТ "Нафтогаз" у перереєстрації, мотивуючи це тим, що у зв'язку зі змінами законодавства такі дії тепер не належать до його компетенції і, в загалі, процедура перереєстрації не передбачена чинним законодавством.

Чи є правомірною відмова реєструючого органу?

Які дії має вчинити ЗАТ "Нафтогаз"?

Задача 3

ТОВ "Веселка" отримало листа, в якому зазначалося, що на підставі розпорядження Харківської обласної держадміністрації "Про додаткові заходи щодо покращення обліку юридичних осіб області" №162-03 від 14.08.2006 р., товариство для подальшого здійснення господарської діяльності повинно пройти так звану "паспортизацію". Для цього необхідно заповнити надіслану анкету, надати оригінали установчих документів і сплатити 100 грн. на рахунок відділення Державно-громадського фонду боротьби зі злочинністю №1243368912.

Після цього, як було вказано в листі, ТОВ "Веселка" отримає Свідоцтво про проходження паспортизації юридичної особи та матиме можливість продовжувати свою діяльність.

Яким чином здійснюється легалізація підприємницької діяльності?

Який документ необхідно отримати особі для легального здійснення підприємницької діяльності?

Чи є правомірними вимоги, що вказані в листі?

Задача 4

Учасники при створенні ТОВ визначили, що кожний з них матиме частку в статутному фонді в розмірі 20%, а вартість внеску кожного складатиме 8 000 грн. При цьому внесками будуть:

Першого - пакет акцій ВАТ «Остра-Київ» номінальною вартістю 4 000 грн.

Другого - власні векселі номінальною вартістю 12 000 грн.

Третього - "ноу-хау" про те, як можна на вигідних умовах одержати кредит у сумі 100 000 грн. під заставу акцій першого та векселів другого учасників.

Четвертого - право користування земельною ділянкою в розмірі 150 га в Гренландії.

П'ятого - гранована склянка.

Чи є правомірним формування статутного фонду в такий спосіб?

Задача 5

У 1992 р. було створено і зареєстроване у встановленому порядку "Мале колективне сільськогосподарське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Колгосп "Червоний Велетень".

У 2006 р. у підприємства виникла необхідність внести зміни в установчі документи. У зв'язку з цим відповідні документи були подані до районної держадміністрації для реєстрації змін. Однак державний реєстратор відмовив у прийомі документів з мотивуванням, що для проведення реєстрації змін необхідно привести установчі документи підприємства у відповідність до чинного законодавства, а саме:

збільшити статутний фонд до 40 000 гривень (100 мінімальних зар. плат), оскільки відбулося збільшення мінімального розміру заробітної плати;

виключити з найменування підприємства посилання на "колгосп" тому, що чинним законодавством не передбачено такої організаційно-правової форми, та посилання на "колективне сільськогосподарське підприємство" оскільки не можна об'єднувати в найменуванні посилання на дві різні організаційно-правові форми (КСП та ТОВ);

перейменувати "Мале підприємство" в "Спільне підприємство з іноземними інвестиціями", оскільки серед нових учасників ТОВ є громадянин Німеччини.

Чи відповідають чинному законодавству вимоги державного реєстратора?

Задача 6

Директор ТОВ "Крах" звернувся до Харківського обласного управління статистики з заявою про виключення підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Як підстави для цього він надав постанову господарського суду про визнання ТОВ "Крах" банкрутом. Підготуйте відповідь органу статистики.

 Господарювання | Задач 7

К.е.н., ст. викл. Андрійченко Жанна Олегівна | Тема 2. Поняття господарського права | Завдання 2 | Тема 3. Господарські правовідносини | Тема 6. Правове регулювання ліцензування | Тема 7. Правове регулювання патентування | Приклад розв'язання задачі | Тема 10. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу | Тема 11. Правове становище підприємств та їх об'єднань | Тема 14. Правове регулювання обмеження монополізму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати