Головна

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ВКРБ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Організація практики та порядок її проходження.
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  7. II. Організація виконання курсової роботи

ВКРБ повинна бути виконана у встановлений термін відповідно до завдання і програмою. До виконання роботи допускаються студенти, які склали всі іспити і заліки та успішно пройшли виробничу практику.

Обов'язки керівника ВКРБ:

1) скласти попереднє завдання на ВКРБ перед від'їздом студента на практику, а після закінчення практики уточнити завдання, в якому повинні бути вказані теми роботи і спеціальної частини, перелік креслень, прізвища та посади консультантів;

2) допомогти студенту в розробці календарного графіка на весь період написання роботи;

3) скорегувати програму ВКРБ, якщо вона за своїм змістом відрізняється від структури ВКРБ представленої в таблиці 1;

4) рекомендувати студенту необхідну літературу, типові проекти, технологічні схеми та інші джерела;

5) проводити систематичні консультації;

6) контролювати виконання проекту;

7) написати відгук на закінчений проект.

Консультантів по окремих частинах проекту призначає завідувач відповідної кафедри. Консультант в процесі проектування перевіряє відповідну частину виконаної студентом роботи і ставить на титульному аркуші свій підпис. Консультантами по частині «Загальна характеристика промислового підприємства» є кафедра Г і ІГ (параграфи 1.1 та 1.2) і кафедри РМПІ або МЦМ або ОФХ (параграфи 1.3), з економічної частини - кафедра ЕУіФ.

Студент спільно з керівником складає календарний графік виконання проекту із зазначенням дати його захисту (в двох примірниках). Цей графік затверджується керівником проекту і завідувачем кафедрою. Одним екземпляром плану керується студент, інший використовується керівником для систематичного контролю за ходом проектування. На підставі календарних графіків виконання дипломних призначаються дати їх розгляду в Державній атестаційній комісії (ДАК) відповідно до навчального плану спеціальності 280202. Засідання ДАК проводяться з 1-го по 22-е червня.

Керівником дипломного проекту може бути призначений фахівець в обраній студентом області, що працює поза структурою СПГГІ (ТУ). В такому випадку призначений керівник від випускаючої кафедри не втручається в дослідну частину роботи студента, залишаючи за собою контроль і консультування з питань оформлення та подання роботи до захисту.

У встановлені терміни студент звітує перед керівником про ступінь готовності проекту. Хід дипломного проектування систематично обговорюється на засіданнях кафедри.

Закінчений проект підписується автором, консультантами по розділах і керівником і подається на підпис завідувачу кафедри. За прийняті в дипломному проекті рішення і правильність всіх даних відповідальність несе студент - автор дипломного проекту.

Дипломний проект, допущений дипломним керівником до захисту, відправляється завідувачем кафедрою на рецензію.

Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної атестаційної комісії (ДАК). Перед захистом секретар ГАКу зачитує довідку деканату про успішність студента (оцінки за весь період навчання). Для доповіді проекту студенту надається не більше 10 хв.

При оцінці проекту приймається до уваги рівень інженерної підготовки студента, самостійність і якість виконання і захисту дипломного проекту. Студенту, що захистив дипломний проект, рішенням ДАК присвоюється кваліфікація інженера-еколога. Студенту, який здав курсові іспити з оцінкою «відмінно» не менше ніж по 75% всіх дисциплін навчального плану і по інших дисциплінах з оцінкою «добре», яка здала державні іспити на «відмінно» і захистив дипломний проект з оцінкою «відмінно», видається диплом « з відзнакою".

ПРОГРАМА І ЗМІСТ дипломного ПРОЕКТУ

анотація. Коротко визначає спрямованість і зміст роботи

Вступ. Актуальність даної задачі для конкретного підприємства, основні напрямки її вирішення, передовий досвід та етапи виконання роботи. Мета і завдання проекту. Можливість використання результатів на діючих підприємствах.ВИМОГИ ДО ТЕМАТИЦІ, ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ дипломного ПРОЕКТУ | Загальна характеристика промислового підприємства. Структура розділу визначається виробничої специфікою підприємства.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати