На головну

контрольної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Для розвитку творчої активності, для поглиблення і розширення теоретичних знань, отриманих в результаті вивчення курсу «Історія галузі та введення в професійну діяльність», студентам рекомендується виконання контрольних робіт (у вигляді реферату для очної форми навчання, для заочної форми навчання - контрольна робота).

Тема реферату та контрольної роботи фіксується на кафедрі і визначається викладачем для кожного студента з переліку тем в даних методичних вказівках.

Реферат / контрольна робота повинні включати наступні розділи:

· Вступ

· Тема реферату (видана викладачем),

(За стандартом «Основна частина»)

· Висновок

· Список використаної літератури

· Програми.

У вступі необхідно показати актуальність даної теми, мета і завдання роботи.

Основний текст контрольної роботи розбивається на розділи і підрозділи в залежності від вмісту роботи. До виконання основної частини контрольної роботи необхідно підійти творчо, відповідати на питання по суті, уникаючи прямого переписування відповідних розділів навчальної та іншої літератури.

У висновку повинні міститися основні висновки, що узагальнюють виклад теми реферату.

При перевірці контрольної роботи виставляється оцінка «зараховано» або «не зараховано». Незарахована робота спрямовується на доопрацювання, виправлення або виконується заново. Студенти, які не виконали роботу, до заліку не допускаються.

 Цілі і завдання дисципліни | контрольної роботи

І введення в професійну діяльність | При виконанні контрольної роботи | Тема 1. Основні законодавчі та нормативні документи, що регламентують навчання студента. Статут С (А) ФУ ім. М. В. Ломоносова. Положення про громадську діяльність студентів | Роль Державної системи документаційного забезпечення управління в освітньому процесі | Тема 5. Етика студента | Інженер технічна спеціальність | Тема 7. Філософські підстави проектної справи в будівництві | Типове та індивідуальне | Кількість і Якість або що будь-що переходить | Про службу замовника |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати