Головна

Тақырыптың негізгі сұрақтары

 1. Ақшаның пайда болу ерекшеліктеріне тоқтала отырып, мәнін анықтау және негізгі атқаратын қызметтеріне талдау жасау.
 2. Азіргі шет ел психологиясының негізгі бағыттары.
 3. Аралық бақылау сұрақтары
 4. Аржылық ақпаратты негізгі пайдаланушыларға (ішкі, сыртқы) сипаттама
 5. арналған тест сұрақтары
 6. Бағалы қағаздармен жүзеге асырылатын банк операцияларының негізгі түрлері.
 7. Бақылау сұрақтары.

1. Экологиялық құқықтың түсінігі және пәні және қағидалары

2. Экология заңдарын бұзу және бұзу үшін жауапкершілік

3. Экологиялық қорғауға жататын жерлерінің бөлінуі

4. «Қызыл кітап» және т. б. заңды құқығы бар құжаттар түрлері

5. Экологиялық «партиялардың» түрлері және жұмыс істеу нәтижесі

5. Сабақ беру және оқыту әдістері Жұмыс шағын топтарда жүргізіледі. Қорғау уақытында өздері дайындаған презентация немесе схемо-конспектпен жұмыс істеуге болады. Сонымен қатар, ««Қызыл кітап» және т. б. заңды құқығы бар құжаттар түрлері» сұрақ бойынша эксперттер тобы (3 студенттен көп болмау керек) алдын ала дайындалып барлық қатысушылардын алдында презентация түрінде қорғап, қатысушыларға қорғалған тақырып бойынша қосымша тапсырмалар дайындайды: студенттерге тақырып бойынша әртүрлі сұрақтар қойылады, сұрақтарға барлық топ мүшелері жауап береді.

6.Әдебиеттер:

1. Оспанов К. Құқық негіздері - Алматы: Жеты Жаргы 2006ж.

2. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы, 2006 ж.

 1. Сапаргалиев Ғ., Ибраева А. с. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2007.-336 б.
 2. Бейбітов М. с., Теңізбаев Т. т. Қазақстан Республикасының экология құқығы (оқу құралы). Алматы, 2005 ж.
 3. Байділдинов Д. л. Қазақстан Респyбликасын экологиялық құқығы. Алматы, изд.«Интерлигал»2005ж
 4. ҚР Экологиялық Кодексі 09.01.2007ж.
 5. ҚР Орман Кодексі 08.07.2003ж.
 6. ҚР Сy Кодексі 09.07.2003ж.

7. Бақылау:

Сұрақтар:

1. экологиялық құқықты қалай түсінесіз?

2. экологиялық құқық бұзушылықтың түрлерін атаңыз?

3. экологиялық қылмыс деген не?

4. браконьерлерге қарсы жұмыс өткізү турлері?

5. мемлекет қорғауындағы табиғи объектілерін анықтаңыз?

6. экология қорғау мақсатында халықаралық қауымдастықтардын юрисдикциясын анықтаңыз?

1. тақырып № 13:Жер құқығының негіздері.

2. Мақсат: Жерге меншік құқығы, жерді табиғи ресурс ретінде пайдалану, оны басқару мен қорғау қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларымен танысып, жер құқығының мағынасын түсіну. Жер - табиғаттың басты объектісі ретінде өмір сүрудің негізгі қайнар көзі екенің ескере отырып, жер пайдалану құқығынын субъектілерін анықтауы. Жерге байланысты меншіктік қатынастарды білу.

3. Оқу міндеттері: жер құқығының мағынасын түсіну. «Кадастр» және басқа терминдардын мағынасын білу, жерге меншік құқығының негізгі объектілер жүйесін құру. Мемлекеттік жер кадастры Қазақстан жерінің табиғи және шаруашылық жағдайы, жер учаскелерінің орналасқан жері, нысаналы пайдаланылуы, мөлшері мен шекарасы, олардың сапалық сипаттамасы туралы, жер пайдаланудың есепке алынуы мен жер учаскелерінің кадастрлық құны туралы мәліметтердің, өзге де қажетті мәліметтердің жүйесі жұмыс істеу білу. Жерге байланысты дауларды шешу жолдарын көрсете білу.Тақырыптың негізгі сұрақтары | Тақырыптың негізгі сұрақтары

Тақырыбы: №1-18 | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати