Головна

Сабақ беру және оқыту әдістері

 1. E). Жоғарғы алдыңғы ұяшықтық және мұрын таңдай нервтерін.
 2. E). Мұрын таңдай және жоғарғы алдыңғы ұяшықтық нервтерді.
 3. T 3N0 M 0 даму сатысындағы бет терісінің рагын емдеу әдістерін таңдаңыз.
 4. Ақшаның капиталға айналу процесін талдау және капиталдың жалпыға бірдей формуласын түсіндіру.
 5. Ақшаның пайда болу ерекшеліктеріне тоқтала отырып, мәнін анықтау және негізгі атқаратын қызметтеріне талдау жасау.
 6. Автокөлікпен жүкті тасымалдауға кеткен меншікті пайдалану және күрделі шығындар
 7. Ажеттілігін айқындау және жеке жұмыс жоспарын әзірлеу

Ағымдық бақылау топта жоғарыдағы көрсетілген сұрақтар тізімінен құралған билет жүйесі бойынша (билетте үш, бір тақырыптан қайталанбайтын, сұрақтан) ауызша немесе жазбаша түрінде аралық бақылау өткізіледі (ағымдық бақылау сұрақтарын «құқық негіздері» пәнінің оқу әдістемелік кешеннің бақылау - өлшеу құралдары бөлімінен қараңыз).

6. Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана: Елорда, 2010. - 56 бет.

2. Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық. Алматы, 2009 ж.

3. Дауранов И. И. Мемлекеттік басқарманы ұйымдастыру. Монография - Алматы. Басылым НВГИГУ, 1997. -ұсыныс.

4. Дулатбеков Н. О., Амандыкова С. К, Турлаев А. В., Мемлекеттік негіз және жетілген Қазақстан құқығы. Оқу құралы - Астана: ИКФ «Фолиант», 2000г

5. Жайлин Ғ. А. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. Оқулық. Алматы, 2004 ж.

6. Ибраева А. С. Теория государства и права: Учебн. Пособие. 2-е изд. с доп. и изм. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 424 с.

7. Ибраева А. С., Ибраев Н. С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы - Алматы: Қазақ университеті, 2001

8. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлім) 27. 12. 1994 ж.

9. ҚР Азаматтық кодексі (ерекше бөлім) 01. 07. 1999 ж.

10. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13. 07. 1999 ж.

11. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған үндеуі Алматы: Білім, 1997

12. ҚР саяси құқығының концепциясы 20 қыркүйек 2002г. //Юридическая газета. - 2002

13. Малько А. В. Теория госдарства иправа. Учебник. М, 1999 г.

14. Оспанов Қ. И. Құқық негіздері. 2-бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті жарғы, 2007. - 304 бет.

15. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы, 2006 ж.

16. Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері. Оқу құралы. - Алматы, 2010 ж.

17. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы, 2006 ж.

18. Сапаргалиев Ғ., Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2007.-336 б.

19. Сапарғалиев Ғ. С. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы. Жеті Жарғы, 2009 ж.

20. Г. С. Сапаргалиев ҚР мемлекет және құқық негіздері.- Алматы: Жеты Жаргы, 1999.

21. Сyлейменов М. К., Басин Ю. Г. Гражданское право Респyблики Казахстан. Учебник в 3 томах. Изд. Юрист. 2000г.

22. Толстой Ю. К., Сергеев А. П. Гражданское право. Чебник в 3 томах. Изд. Проспект, М.1998г.

23. Турлаев А. В. Құқық негіздері. - Караганда: Издательство АРКО, 2004.

24. Уваров В. И. Мемлекеттік басқарма теориясы. Алматы: Каз ГЮА. 2000

25. Уваров В. И. Мемлекеттік басқарма теориясы 2 бөлім, 2: мемлекеттік басқарма жүйесі. Алматы: Каз ГЮА, 2001

7. Бақылау:

Билет жүйесі бойынша (билетте үш, бір тақырыптан қайталанбайтын, сұрақтан) ауызша немесе жазбаша түрінде өткізіледі.

1. Тақырып № 10:Қазақстан Республикасының қаржы құқығы.

2. Мақсат: Қаржы құқығы деп, мемлекеттің ақша корларын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру барысында пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы ретінде анықтауы. Мемлекетке қажетті ақша қаражаттары қорларын қалыптастыруы, бөлуі жөне пайдалануы жөніндегі мемлекеттің немесе оның уәкілетті органдарының іс-әрекеттерін ескере отырып ерекшеліктерін таба білуі..

3. Оқыту міндеттері:Мемлекеттің қаржылық қызметінің, яғни мемлекеттің ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру, бөлу және пайда­лануды ұйымдастыру барысында пайда болатын қоғамдық қатынастар қаржы құқығының басымды бағыттарын көрсете білу

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қаржы құқығының түсінігі, пәні, әдістері

2. Қаржылық құқықтық нормалар жіне қаржылық қатынастар

3. Бюджеттік құқық негіздері

4. Салық құқығының негіздері

5. Салықтардың және өзге де алымдардың түрлері

5. Сабақ беру және оқыту әдістеріСабақ дәстүрлі түрде және пікір талас ретінде өткізіледі. Тақырыптың әрбір қарастырылатын сұрақтары талқыланады, берілген уақыт ішінде топ студенттерімен толықтырулар жасалып отырады. Пікір талас «Бюджеттін құқық жағынан мөлшерін толықтай сақтауға болама?» жауап беру үшін екі топқа бөлініп өткізіледі. Осы кезінде студенттер бір - біріне, оқытушыға сұрақтар қоя алады.

5.Әдебиеттер:

 1. Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері. Оқу құралы. - Алматы, 2010 ж.

2. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы, 2006 ж.

 1. Сапаргалиев Ғ., Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2007.-336 б.
 2. ҚР Бюджет Кодексі 04.12.2008 ж.
 3. ҚР Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тyралы Кодексі 10.12.2008 ж.
 4. Химичев Н. И. Финансовое право. Москва, Юрист. 2004 г.
 5. Худяков А. И. Финансовое право. Алматы, 2001 г.

6. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Қаржы құқығының реттеу пәнінің ерекшелігі неде?

2. Қаржылық құқықтық қатынас деген не?

3. Республикалық бюджет қалай қалыптастырылады?

4. Салықтардың түрлерін атаңыз?

5. Алымдар деген не?

1. Тақырып № 11:Қазақстан Республикасының еңбек құқығы және әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы

2. Мақсат: студенттерге еңбек құқығы - азаматтардың конституциялық құқығын жүзеге асыруда, жалдамалы еңбекті пайдалану саласында пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін, құқық нормаларының белгілі бір жүйесін қамтитын құқық саласы ретінде мәлімет түсіндіре білу. Еңбек процесінің өзінің қоғамдық формасында міндеттеме пәніне айналатын қоғамдық қатынастарын ашып, еңбек құқығының пәнің не қамтиды деген сұраққа жауап беруі. Сонымен бірге әлеуметтік қамтамасыз ету құқығының пәніне түсініктеме бере отырып, сонымен қатар, процедуралық және құқық қорғаушылық сипаттағы қызмет түрлерін көрсету.

3. Оқыту міндеттері: еңбек құқығының негізгі шарттарын ескере отырып ерекше жағдалардағы құқықтарын ажырата білу. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығының қағидаларын, негізгі ережелерін білу. Әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы қатынастарының түрлерімен себептерін ашу.Сабақ беру және оқыту әдістері | Тақырыптың негізгі сұрақтары

Тақырыбы: №1-18 | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Тақырыптың негізгі сұрақтары | Тақырыптың негізгі сұрақтары | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати