Головна

Сабақ беру және оқыту әдістері

  1. E). Жоғарғы алдыңғы ұяшықтық және мұрын таңдай нервтерін.
  2. E). Мұрын таңдай және жоғарғы алдыңғы ұяшықтық нервтерді.
  3. T 3N0 M 0 даму сатысындағы бет терісінің рагын емдеу әдістерін таңдаңыз.
  4. Ақшаның капиталға айналу процесін талдау және капиталдың жалпыға бірдей формуласын түсіндіру.
  5. Ақшаның пайда болу ерекшеліктеріне тоқтала отырып, мәнін анықтау және негізгі атқаратын қызметтеріне талдау жасау.
  6. Автокөлікпен жүкті тасымалдауға кеткен меншікті пайдалану және күрделі шығындар
  7. Ажеттілігін айқындау және жеке жұмыс жоспарын әзірлеу

Сабақ дәстүрлі түрде өткізілседе, соңғы 15 минут ішінде әр студентке жеке тапсырма беріліп, студент жауапты схемо-конспектер түрінде өткізіп, жауап парақтын астында глоссарий бойынша 2 қайталанбайтын термин бойынша жаубын жазады. Сонымен қатар топ мүшелері тьюторға сұрақтар қоя алады.

6.Әдебиеттер:

1. Сапаргалиев Ғ., Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2007.-336 б.

2. Ибраева А. С. Теория государства и права: Учебн. Пособие. 2-е изд. с доп. и изм. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 424 с.

3. Оспанов Қ. И. Құқық негіздері. 2-бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті жарғы, 2007. - 304 бет.

4. Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық. Алматы, 2009 ж.

5. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы, 2006 ж.

6. Өміржанов Е. Т. Құқық негіздері. Оқу құралы. - Алматы, 2010 ж.

7. Малько А. В. Теория госдарства иправа. Учебник. М, 1999 г.

7. Бақылау:

Сұрақтар:

1. 1. Мемлекет пен қоғамның ара қатынасын атап көрсетіңіз?

2. Унитарлық мемлекеттің негізгі ерекшеліктері қандай?

3. «Демократия» сөзінің мәнін қалай түсінесіз?

4. Қазақстанның құқықтық мемлекет ретіндегі ерекшеліктері қандай?

5. Мемлекеттің экологиялық қызметінің маңыздылығы неде?

6. Құқық пен мемлекеттің ара қатынасы қандай?

7. Құқықтық норманың элементтерінің өзгешеліктерін атаңыз?

8. Заңға сәйкес актілер деген не?

9. Құқық бұзушылықтың субъективтік жағын не құрайды?

10. Әрекет пен әрекетсіздіктің айырмашылығы және заңды жауапкершілікті туындату негіздері қандай?

11. Теріс қылықтардың қандай түрлерін білесіз?

1. Тақырып № 2: Конституциялық құқығының негіздері

2. Мақсат: Конституциялық құқық кез-келген мемлекеттің құқық жүйесінде айрықша маңызын көрсету. Конституциялық құқық түсінігін жатқа білү қажет. Конституциялық құқық жеке тұлғаның мемлекеттегі орны мен ролін түсіндіре білу қажет. Конституциялық құқық жалпы мемлекет нысанын бекітумен байланысты мемлекет үшін аса маңызды қарым-қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығы көру керек. Конституциялық құқықтың пәнін құрайтын қоғамдық қатынастар мемлекет пен қоғам құрылымының негізін құрайды және мемлекеттік биліктің жүзеге асырылуымен тікелей байланысты табуы. Конституциялық-құқықтық қатынастарды реттеу үшін әдістерді анықтауы.

3. Оқыту міндеттері:Әр кезеңдегіҚазақстан Республикасының конституцияларының ерекшеліктерін таба білу үшін уйрету. Қазақстан Республикасының соңғы Конституциясы арқылы мемлекетімізде президенттік басқару нысанының ерекшелүі. Осы кезең ішіндегі конституция нормаларын жетілдіру мақсатында 1998 жылдың 7 қазанында, 2007 жылдың 21 мамырында конституцияға екі рет өзгертулер мен толықтырулары мен анысуы. Конституцияның басқа заңдарымен байланысын түсіндіру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Конституциялық құқықтың пәні мен әдістері

2. Конституцияның түсінігі және мәні

3. Қазақстан Республикасының Конституциясының даму кезеңдері, Қазақстан Республикасының контитуциялық құрылымы

4. Қазақстандағы адам құқықтарының қорғалуы

5. Қазақстан Республикасның сайлау құқығының түсінігі, қағидалары және ерекшеліктеріТақырыбы: №1-18 | Сабақ беру және оқыту әдістері

Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Тақырыптың негізгі сұрақтары | Тақырыптың негізгі сұрақтары | Тақырыптың негізгі сұрақтары | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері | Сабақ беру және оқыту әдістері |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати