Головна

Методичні вказівки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

1. Вправи з аналітичним перетворенням ФАЛ передбачають використання властивостей елементарних ФАЛ (коммутативность, асоціативність, дистрибутивність, ідемпотентність і ін.); операцій склеювання і поглинання; принципу подвійності; правил і теореми Де - Моргана.

Конкретні завдання індивідуального характеру видаються викладачем. Для підготовки до їх виконання необхідно засвоїти теоретичний матеріал [2, с. 24-31].

Потім виконуються вправи за додатком аналітичного апарату ФАЛ до аналізу переключательних схем і розв'язування логічних задач (за вказівкою викладача).

2. Експериментальне складання таблиці відповідності вхідних і вихідних слів кінцевого автомата без пам'яті.

Кожному входу заданого на ЕОМ кінцевого автомата ставиться у відповідність двоичная логічна змінна хi (i = 1, 2, ..., n), А кожному виходу - двійкова логічна змінна yl (l = 1, 2, ..., m), після чого складається таблиця, в якій перераховуються в порядку зростання всі n - Розрядні двійкові вхідні слова - j-е вхідні набори (для n = 4 см. Табл. 1.1). тут j є десятковий номер відповідного двійкового вхідного набору при читанні останнього зверху вниз.

Таблиця 1.1

t
x1
x2
x3
x4
y1                                
y2                                
· · ·                                
ym                                

Експеримент полягає в послідовному завданні на входах "чорного ящика" значень кожного вхідного слова < ,  , ...,  > З номером j (j = 0,1,2, ..., 2n-1), Фіксації на виходах відповідного вихідного слова і заповненні нижньої частини табл. 1.1. Отримана таблиця може розглядатися як таблиця істинності для системи з m n-Місцеві ФАЛ:

 (1.1)

3. Дослідження суттєвості аргументів ФАЛ і їх спрощення.

Факт суттєвості або фіктивності одного будь-якого аргументу xi ФАЛ встановлюється на основі аналізу безлічі Т0 і Т1 цієї функції після виключення з наборів i -го символу [2, с.13]. Якщо після його виключення у величезних кількостях Т0 і Т1 виявляться однакові, то змінна xi - Суттєва, в іншому випадку - фіктивна.

Якщо виявлено, що аргумент xi фіктивний, то його можна виключити з розгляду, після чого таблиця, що задає ФАЛ, (типу табл. 1.1) спрощується.

Необхідно досліджувати істотність всіх аргументів xi для всіх m ФАЛ, що описують заданий кінцевий автомат. При виявленні фіктивних аргументів у будь-якої ФАЛ слід скласти для неї свою таблицю істинності, яка містить фіктивних аргументів.

4. Освіта СДНФ і СКНФ має бути здійснено для всіх ФАЛ, що описують заданий кінцевий автомат і спрощених винятком фіктивних аргументів, на основі застосування алгоритмів, описаних в роботі [2, с. 36-37].

Отримані СДНФ призводять до еквівалентним ДНФ, застосуванням можливих "склеювання" і "поглинань" за допомогою карт Вейча.

Карта Вейча (діаграма Карно) - своєрідна форма табличного завдання ФАЛ, коли безліч всіх наборів T це множина 2n клітин деякій прямокутній таблиці (карти), всередині кожної з яких відзначається факт істинності ФАЛ на відповідному наборі. Завдяки спеціальній розмітці, яка встановлює зв'язок клітин карти Вейча з наборами безлічі T1, Клітини (блоки клітин), відповідні склеюваних минтермов виявляються "сусідніми", що істотно полегшує пошук і склеювання минтермов з метою спрощення ДНФ.

для n = 2,3,4 карти Вейча з розміткою представлені на рис. 1.1.

 
 

Мал. 1.1.

кожна клітина n - Місцевої ФАЛ повинна мати "n"Сусідніх, тому карта Вейча для n = 3 передбачає об'єднання вертикальних кордонів карти (образно: наклеювання карти на циліндр) для n = 4 - об'єднання горизонтальних кордонів (наклеювання на тор) для n = 5 в додаток до вищесказаного для кожного 16-клітинного блоку "сусідніми" є клітини з однаковими координатами.

 
 

 Використання карт Вейча ефективно при ручному мінімізації ДНФ для ФАЛ 3-х, 4-х і 5-ти аргументів. приклад при n = 4 представлений на рис. 1.2.

Мал. 1.2.

5. Переключательная схеми і логічні мережі, відповідні отриманим раніше спрощеним ДНФ, складаються на основі регламентованого порядку виконання логічних операцій із застосуванням перемикачів і логічних елементів НЕ, АБО, І, можливо, багатовхідних [2, с. 51-52].

6. Звіт по роботі, складається один на бригаду, повинен містити завдання, матеріали щодо виконання всіх пунктів завдання, причому по п.п. 3, 4, 5, 6 - індивідуальні для кожного члена бригади.

Контрольні питання:

1. Скільки існує різних n-місні ФАЛ?

2. Які аргументи називаються фіктивними?

3. Який алгоритм перевірки аргументу на фіктивність?

4. Що таке СДНФ, ДНФ (СКНФ, КНФ)?

5. Як побудувати СДНФ, СКНФ?

6. Які властивості елементарних ФАЛ?

7. У чому суть операції склеювання і поглинання?

8. Що таке переключательние функції і логічні мережі?

9. Як визначається складність логічної мережі?
Робота 1. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОПИС КІНЦЕВОГО АВТОМАТА | Методичні вказівки

Лабораторні роботи з курсу: ДМ | Загальні відомості | Методичні вказівки | Вихідні дані (завжди апріорна інформація). | завдання | Методичні вказівки | Визначення гамільтонова шляху в графі | Визначення зв'язності графа | Визначення ейлерового шляху в графі | Знаходження сильних компонент, базового і домінуючого множин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати