Головна

Тематика контрольних робіт

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. D) У роботі
  4. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  5. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  6. I Актуальність дипломної роботи
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

з дисципліни «Кримінологія»

ВАРІАНТ

Поняття, предмет, завдання і система кримінології.

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

Розрахуйте динаміку вбивств і згвалтувань, скоєних в місті А, якщо в січні в ньому скоєно 15 вбивств і 45 згвалтувань, в лютому - 12 вбивств і 50 згвалтувань і в березні - 9 вбивств і 53 згвалтування.

ВАРІАНТ

Етапи розвитку російської кримінології.

Кримінологічна характеристика тяжкої насильницької злочинності.

У місті А протягом року зареєстровано 1080 злочинів. Його населення - 4 100 000 чоловік. У місті Б за цей же рік зареєстровано 930 злочинів. Населення тут становить 395 000 чоловік. Розрахуйте коефіцієнт злочинності на 10 000 населення в кожному місті.

ВАРІАНТ

Поняття методики і система методів кримінологічних досліджень.

Кримінологічна характеристика корисливої ??злочинності.

Розрахуйте динаміку вбивств і згвалтувань, скоєних в місті А, якщо в січні в ньому скоєно 15 вбивств і 45 згвалтувань, в лютому - 12 вбивств і 50 згвалтувань і в березні - 9 вбивств і 53 згвалтування.

ВАРІАНТ

Кримінологічна віктимологія: поняття, зміст.

Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

Визначити коефіцієнт злочинності неповнолітніх (у розрахунку на 10 000 населення) в місті Б, якщо ними було скоєно 98 злочинів протягом року, а чисельність проживаючих тут неповнолітніх становить 150 000 осіб.

ВАРІАНТ

Злочинність і її основні характеристики.

Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

Населення області N становить 500 000 осіб. Протягом року тут скоєно 300 тяжких злочинів проти особистості та виявлено 250 злочинців, які вчинили такі злочини. Визначте коефіцієнт злочинної активності в даній області.

ВАРІАНТ

Поняття та ознаки латентної злочинності.

Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

У місті А протягом року зареєстровано 1080 злочинів. Його населення - 4 100 000 чоловік. У місті Б за цей же рік зареєстровано 930 злочинів. Населення тут становить 395 000 чоловік. Розрахуйте коефіцієнт злочинності на 10 000 населення в кожному місті.

ВАРІАНТ

Особистість злочинця: поняття, основні характеристики. Класифікація і типологія особистості злочинця.

Кримінологічна характеристика екологічної злочинності.

Використовуючи наведені в таблиці дані про злочинність і чисельності населення, визначити коефіцієнт злочинності по роках в розрахунку на 10 000 населення.

 рік
 кількість злочинів
 Чисельність населення (тис. Чол.)

ВАРІАНТ

Детермінація і причинність злочинності.

Кримінологічна характеристика військової злочинності.

Населення області N становить 500 000 осіб. Протягом року тут скоєно 300 тяжких злочинів проти особистості та виявлено 250 злочинців, які вчинили такі злочини. Визначте коефіцієнт злочинної активності в даній області.

ВАРІАНТ

Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю.

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Розрахуйте динаміку вбивств і згвалтувань, скоєних в місті А, якщо в січні в ньому скоєно 15 вбивств і 45 згвалтувань, в лютому - 12 вбивств і 50 згвалтувань і в березні - 9 вбивств і 53 згвалтування.

ВАРІАНТ

Поняття і завдання попередження злочинності та профілактика злочинів.

Кримінологічна характеристика необережної злочинності.

Визначити коефіцієнт злочинності неповнолітніх (у розрахунку на 10 000 населення) в місті Б, якщо ними було скоєно 98 злочинів протягом року, а чисельність проживаючих тут неповнолітніх становить 150 000 осіб.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні правові акти

1. Конституція Російської Федерації [Текст]. - М .: Инфра - М, 1995.

2. Кримінальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [прийнято Держ. Думою 24 травня 1996 г.: схвалений Радою Федерації 5 червня 1996 р № 63-ФЗ]: офіц. текст: станом на 5 січня 2006 - М .: ОМЕГА-Л, 2007.

3. Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації [Текст]: [прийнято Держ. Думою 18 грудня 1996 р .: схвалений Радою Федерації 25 грудня 1996 року, № 1-ФЗ]: офіц. текст: станом на 2 травня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198.

4. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [прийнято Держ. Думою 22 листопада 2001 р .: схвалений Радою Федерації 5 грудня 2001 р № 174-ФЗ]: офіц. текст: станом на 3 липня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 24.12.2001. - № 52. - (Ч. I). - У розділі ст. 4921.

5. Федеральний закон Російської Федерації. Про міліцію [Текст]: [прийнято Держ. Думою 18 квітня 1991 року, № 1026-1]: офіц. текст: станом на 8 червня 2006 // Відомості СНР і ЗС РРФСР. - 18.04.1991. - № 16. - Ст. 503.

6. Федеральний закон Російської Федерації. Про безпеку [Текст]: [прийнято Держ. Думою 5 березня 1992 р №2446-1]: офіц. текст: станом на 7 березня 2005 // Відомості СНР і ЗС РФ. - 09.04.1992. - № 15. - Ст. 769.

7. Федеральний закон Російської Федерації. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: [прийнято Держ. Думою 5 липня 1995 року, № 144-ФЗ]: офіц. текст: станом на 2 грудня 2005 р // Відомості Верховної РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

8. Федеральний закон Російської Федерації. Про Федеральну службу безпеки в Російській Федерації [Текст]: [прийнято Держ. Думою 22 лютого 1995 р № 40-ФЗ]: офіц. текст: станом на 15 квітня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 10.04.1995. - № 15. - Ст. 1 269.

9. Федеральний закон Російської Федерації. Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочину [Текст]: [прийнято Держ. Думою 21 червня 1995 року № 103-ФЗ]: офіц. текст: станом на 15 квітня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 17.07.1995. - № 29. - Ст. 2759.

10. Федеральний закон Російської Федерації. Про наркотичні засоби і психотропні речовини [Електронний ресурс]: [прийнято Держ. Думою 10 грудня 1997 року, схвалений Радою Федерації 24 грудня 1997 року, № 3-ФЗ]: офіц. текст: в ред. федерального закону від 30 червня 2003 № 86-ФЗ // Довідкова правова система КонсультантПлюс.

11. Федеральний закон Російської Федерації. Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх [Текст]: [прийнято Держ. Думою 21 травня 1999 р .: схвалений Радою Федерації 9 червня 1999 року, № 1-ФЗ]: офіц. текст: станом на 5 січня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 28.06.1999. - N 26. - Ст. 3177.

12. Федеральний закон Російської Федерації. Про протидію екстремістської діяльності [Текст]: [прийнято Держ. Думою 27 червня 2002 р .: схвалений Радою Федерації 10 липня 2002 р № 114-ФЗ]: офіц. текст: станом на 5 квітня 2004 р // Відомості Верховної РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3031.

13. Указ Президента РФ. Про першочергові завдання державної політики по відношенню до жінок [Текст]: [підписаний Президентом РФ 4 березня 1993 року, № 337]: офіц. текст: в редакції від 1 вересня 2000 р .// Російська газета. - 1993 г. - № 4.

14. Указ Президента РФ. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю [Текст]: [підписаний Президентом РФ 18 квітня 1996 р № 567]: офіц. текст: в редакції від 25 листопада 2003 р // Відомості Верховної РФ 1996 р - №17. - Ст.1958.

15. Указ Президента РФ. Про правоохоронну службу в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин [Текст]: [підписаний Президентом Росії 5 червня 2003 року, № 613]: офіц. текст: в редакції від 12 червня 2006 р // Відомості Верховної РФ. - 09.06.2003. - № 23. - Ст. 2197.

16. Указ Президента РФ. Про Раду при Президентові РФ по боротьбі з корупцією [Текст]: [підписаний Президентом РФ 24 січня 2003 року, № 1384] // Відомості Верховної РФ. - 01.12.2003. - № 48. - Ст. 4657.

17. Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації [Текст]: [затверджено Президентом РФ 09.09.2000 р, № Пр-тисячі вісімсот дев'яносто п'ять] // Російська газета. - 28.09.2000. - № 187.

Основна навчальна література

Кримінологія і профілактика злочинів: підручник / за ред. А. І. Алексєєва. - М., 1989.

Кримінологія: підручник / за ред. В. Н. Бурлакова [та ін.]. - СПб .; М .; Харків; Мінськ: Питер, 2002 [2005].

Кримінологія: підручник для юридичних вузів / під ред. В. Н. Бурлакова [та ін.]. - СПб., 1999..

Кримінологія: підручник для юридичних вузів / під ред. А. І. Боргова. - М .: НОРМА, 1997. [2002].

Кримінологія: підручник для вузів / під ред. Н. Ф. Кузнєцової [и др.]. - М., 1998..

Кримінологія: підручник для вузів / під ред. В. Н. Кудрявцева [и др.]. - М .: МАУП, 1995. [2004].

Кримінологія: підручник для вузів / під ред. В. Н. Кудрявцева [и др.]. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: НОРМА, 2000..

Кримінологія: підручник / за ред. В. В. Орєхова. - СПб., 1992.

Кримінологія: підручник / за ред. проф. Малкова Д. В. - М .: Юстіцінформ, 2004 [2006].

Курс радянської кримінології. Предмет. Методологія. Злочинність і її причини. Злочинець. - М .: Юридична література, 1985.

Курс радянської кримінології: Попередження злочинності. - М., 1986.

Нерсесянц Г. Н. Кримінологія / Г. Н. Нерсесянц. - М .: Норма, 2005.

Хохряков Г. Ф. Кримінологія: підручник / Г. Ф. Хохряков; під ред. В. Н. Кудрявцева. - М .: МАУП, 2002.

Шнайдер Г. Й. Кримінологія: підручник / Г. Й. Шнайдер. - М., 1994..

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРАЗа написання контрольної роботи | До теми 7

Вступ | До теми 13 | До теми 20 | курсових робіт | За виконання курсових робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати