Головна

Підставами (1.14) в (1.11), з урахуванням (1.13) отримаємо

  1. I. 8. Які хвилі називаються звуковими? Що називається інтенсивністю звуку? Покажіть діапазон частот чутності для людського вуха з урахуванням інтенсивності хвиль.
  2. Бали родючості грунтів ріллі Республіки Башкортостан з урахуванням приведення показників оцінки до єдиного порівнянної рівню
  3. Можливість адаптації вибору за рахунок регулювання нахилу направляючої для ліній рівня критерію з урахуванням вимог ОПР
  4. Вибір і оцінка групових способів і засобів безгаражного зберігання автомобілів з урахуванням кліматичних умов регіонів.
  5. Гідравлічний розрахунок мережі з урахуванням другої черги будівництва
  6. Якщо (5.4) піддати перетворенню Фур'є, то отримаємо
  7. Якщо ж рішення націоналізації функцій ЦБ шукати поза рамками чинного законодавчого поля Росії, то ми отримаємо «Український майдан».

xn + 1= xn-  (N = 0, 1, 2, ..) (1.15)

де xn + 1- Нове наближення кореня.

Якщо | f (xn + 1) | ? ?, тоді xn + 1- Корінь рівняння f (x) = 0 із заданим ступенем точності ?.

Геометрично метод Ньютона еквівалентний заміні дуги кривої y = f (x) дотичній, проведеної в деякій точці кривої (рис. 8).

y М

 
 


a xn + 1 xn = b x

Мал . 8

де xn-xn + 1= H .. xn + 1- Точка перетину дотичної до т. М з віссю Х.

При виборі початкового наближення xn необхідно ставити xn в тій частині відрізка [a, b], в якій виконується умова

f (xn) * F"(xn)> 0.

З формули (1.15) видно, що, чим менше числове значення f '(x) в околиці даного кореня, тим менше поправка, яку треба враховувати в першому наближенні, а, значить, швидше збіжність.

 метод хорд | Відділення коренів.

Кудінов Ю. А., Габдуллина О. Г. | Наближене рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. | відділення коренів | Метод половинного ділення | Приклад (метод половинного ділення) | Алгебра матриць, основні визначення, норма матриці | Вироджені матриці, погано обумовлені системи рівнянь | введемо позначення | метод Зейделя | Приклад рішення СЛАР табличним процесором EXCEL |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати