Головна

Наближене рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.

  1. II етап - вирішення практичних завдань
  2. II етап. Рішення професійних завдань
  3. II. Рішення економічних задач за допомогою диференціального обчислення.
  4. III етап рішення професійних завдань
  5. IV. Рішення арифметичних задач.
  6. VIII. вирішення задач
  7. А) Будь-яке невід'ємне рішення системи лінійних рівнянь, яке визначається матрицею

Уявімо рівняння у вигляді f (x) = 0, де f- задана функція. Такі рівняння можуть бути алгебраїчними або трансцендентними.

Приклади алгебраїчних рівнянь:

2x3-1.5x2+ 1 = 0,

x3+2  -4 = 0,

x2- +  = 0,

Приклади трансцендентних рівнянь:

sinx-ex+ 3 = 0,

x2+ Tgx = 0.

Якщо рівняння алгебри складно, то його коріння можна визначити тільки наближеними методами. На практиці коефіцієнти рівняння визначаються приблизно, і, отже, сама задача про точне визначення коренів рівняння втрачає сенс. Рішення рівняння виду f (x) = 0 наближеними методами складається з двох етапів:

- Відділення коренів, т. Е. Визначення відрізків [?, ?], в яких є тільки один корінь;

- Уточнення наближених значень коренів, т. Е. Визначення коренів на кожному відрізку [?, ?] з заданим ступенем точності.

 Кудінов Ю. А., Габдуллина О. Г. | відділення коренів

Метод половинного ділення | метод хорд | Підставами (1.14) в (1.11), з урахуванням (1.13) отримаємо | Відділення коренів. | Приклад (метод половинного ділення) | Алгебра матриць, основні визначення, норма матриці | Вироджені матриці, погано обумовлені системи рівнянь | введемо позначення | метод Зейделя | Приклад рішення СЛАР табличним процесором EXCEL |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати