На головну

Визначення розмірів резервуарів чистої води (РЧВ)

  1. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  2. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
  7. II етап - Запит котирувань і визначення переможця

Резервуари призначені для зберігання господарських, протипожежних, технологічних та аварійних запасів води. Залежно від конструкції і принципу роботи вони бувають: за формою - круглі і прямокутні; за ступенем заглиблення - підземні і напівпідземні; за матеріалом - залізобетонні і бетонні.

Резервуари повинні бути надійні в роботі, економічні і зручні в експлуатації; матеріал, з якого вони виконані, не повинен погіршувати якість води.

Для забезпечення надійності водопостачання в системах великих водопроводів необхідно влаштовувати кілька резервуарів (не менше 2-х), що дають в сумі розрахункову місткість. Це дозволяє вимикати на ремонт або промивку окремі резервуари.

Обсяг РЧВ визначається за формулою:

Wповн (РЧВ) = Wрег (РЧВ) + Wв / с + Wпп, м3

де Wрег (РЧВ) - Регулююча ємність, м3; Wпп - Недоторканний протипожежний запас води, м3; Wв / с- Обсяг води на потреби водоочисної станції, м3.

Wрег (РЧВ) = 2918,26 м3 (Див. Табл.3.3)

Wпп= пож+ Wх-п - 3QНС1, м3

де пож - Витрата води на гасіння розрахункової кількості одночасних пожеж, л / с;

Qпож = Qмах + 50% Qmin = (35 + 35) + 35 = 105 л / с

Wх-п - Обсяг води, що використовується на господарсько-питні потреби протягом 3-х суміжних годин з максимальним водоспоживанням. (Див. Зведену таблицю погодинного водоспоживання, табл. 2.3.)

Wх-п = 1344,0 + 1418,0 +1338,8 = 4100,8 м3

QНС1- Подача насосної станції 1-го підйому, м3 / год;

QНС1= Qсут. мах/ 24

Wпп=  + 4100,8 - 3 • 24060,84 / 24 = 2227,195 м3

Wв / с- Витрата води на власні потреби водоочисної станції:

Wв / с = (0,01 ... 0,015) • Qсут. макс, м3

Wв / с = 0,01 • 24060,84 = 240,61 м3

Wповн (РЧВ) = 2918,26 + 240,61 + 2227,195 = 5386,065 м3

Оскільки подача насосних станцій дорівнює по 50%, то місткість РЧВ приймається однаковою, в іншому випадку ємність резервуарів приймається пропорційної подачі насосних станцій.

Обсяг одного РЧВ (на кожній насосній станції II підйому приймається по два РЧВ):

Wповн (РЧВ)=

де HРЧВ - Висота РЧВ, приймається 3 ... 4 м;

Висота протипожежного обсягу:Проектування водонапірної баші | Визначення напору насосної станції II підйому

Вступ | Баня 615 відвідувача в зміну (1 район); | Розрахунок добових господарсько-питних витрат води населенням | душові витрати | Витрати води на промисловому підприємстві зводяться в таблицю 2.5. | Обсяг води необхідний для потреб пральні | Розрахунок зведеного добового графіка погодинного водоспоживання. Визначення часових витрат | Визначення максимальних і мінімальних годинних витрат води населеним пунктом | Вибір системи водопостачання | Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати