На головну

Проектування водонапірної баші

  1. II. Проектування технологічного процесу
  2. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом адресації
  3. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом синтезу
  4. Адаптивна виховна система і її проектування
  5. Аналіз і проектування індивідуальної ФРВ
  6. Аналіз і проектування робіт.
  7. Б) об'єктно-орієнтоване проектування, інформаційне моделювання, структурне проектування;

Бак водонапірної башти господарсько-протипожежного водопроводу повинен містити обсяг води для регулювання нерівномірності водоспоживання і недоторканний протипожежний запас: для населених місць на 10-хвилинну тривалість гасіння одного внутрішнього і одного зовнішнього пожеж при одночасному найбільшому витраті води на інші потреби.

Повний обсяг водонапірної башти визначається за формулою:

Wп (б) = Wрег (б).+ Wпп , м3

де Wпож - Недоторканний протипожежний запас води в баку башти:

Wпп = 0,6 · (Qр. с.+ Qп), М3

де Qр. з - Розрахункова витрата води з водопровідної мережі в годину максимального водоспоживання (Qр. з = 1418,06 м3/ Ч = 393,9 л / с); Qп- Витрата води на 10-ти хвилинну тривалість одного внутрішнього і одного зовнішнього пожежі. Внутрішнє пожежогасіння передбачено двома струменями по 2,5 л / с, найбільша витрата на зовнішнє пожежогасіння становлять 35 л / с. (Див. П.4):

Звідки:

Qп = 2 • 2,5 + 35 = 40 л / с

Wпп = 0,6 • (393,3 + 40) = 260 м3

Регулює обсяг бака приймається з табл. 3.3, Wрег = 710,27 м3

З урахуванням здатності відцентрових насосів до саморегулювання (збільшення подачі при зниженні напору і навпаки), яка регулює ємність бака може бути зменшена в порівнянні з розрахунковим значенням для системи з прохідної вежею на 10..15%, а в системі водопостачання з контрезервуаром на 30 .. .40%:

Wрег = 710,27 - 0,3 • 710,27 = 497,2 м3

Wп (б) = 260,00.+497,2 = 757,20 м3

Для подальших розрахунків приймається типова водонапірна вежа місткістю 800 м3. (Розроблені типові проекти водонапірні башти місткістю 100, 150, 200, 300, 500, 800 м3, З висотою стовбура 12 ... 42 м.)

Висота протипожежної призми:

Висота стовбура водонапірної башти:

Нстовбура = Нсв (Вб) - hп. п. = 25,05 - 3,31 = 21,74 = 22 м

де Нсв (Вб)- Вільний напір у вузлі, в якому розташована водонапірна вежа, м.

 Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів | Визначення розмірів резервуарів чистої води (РЧВ)

Вступ | Баня 615 відвідувача в зміну (1 район); | Розрахунок добових господарсько-питних витрат води населенням | душові витрати | Витрати води на промисловому підприємстві зводяться в таблицю 2.5. | Обсяг води необхідний для потреб пральні | Розрахунок зведеного добового графіка погодинного водоспоживання. Визначення часових витрат | Визначення максимальних і мінімальних годинних витрат води населеним пунктом | Вибір системи водопостачання | Визначення напору насосної станції II підйому |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати