Головна

Розрахунок зведеного добового графіка погодинного водоспоживання. Визначення часових витрат

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  4. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  5. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  6. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  7. I. Визначення рівнянь лінійної регресії

Коефіцієнти нерівномірності водоспоживання обчислюються за формулами:

де: amax, amin - Коефіцієнти, що враховують ступінь благоустрою будівель, режим роботи підприємств та інші умови. Відповідно до СНиП 2.04.02-84 приймаються

для першого району:

amax = 1,2 (рекомендується 1,2 ... 1,4); amin = 0,6 (рекомендується 0,4 ... 0,6);

для другого району:

amax = 1,3; amin = 0,5

bmax, bmin - Коефіцієнти враховують кількість жителів в населеному пункті, табл. 2.6.

Таблиця 2.6.

 коефіцієнт  Число жителів, тис. Чол.
 до 0,1  0,15  0,2  0,3  0,5  0,75  1,5  2,5  и більше
 4,5  3,5  2,5  2,2  1,8  1,6  1,5  1,4  1,3  1,2  1,15  1,1  1,05
 0,01  0,01  0,02  0,03  0,05  0,07  0,1  0,1  0,1  0,2  0,25  0,4  0,5  0,6  0,7  0,85

для першого району:

bmax = 1,15; bmin = 0,6

для другого району:

bmax = 1,2; bmin = 0,5

Тоді коефіцієнти годинної нерівномірності водоспоживання для першого району:

для другого району:

За максимальними коефіцієнтами нерівномірності приймаються відповідні типові графіки розподілу витрат за годинами доби, табл. 14 [2].Обсяг води необхідний для потреб пральні | Визначення максимальних і мінімальних годинних витрат води населеним пунктом

Вступ | Баня 615 відвідувача в зміну (1 район); | Розрахунок добових господарсько-питних витрат води населенням | душові витрати | Витрати води на промисловому підприємстві зводяться в таблицю 2.5. | Вибір системи водопостачання | Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів | Проектування водонапірної баші | Визначення розмірів резервуарів чистої води (РЧВ) | Визначення напору насосної станції II підйому |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати