На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Заклад освіти

«Брестський Державний технічний університет»

Кафедра водопостачання, водовідведення і теплопостачання

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту з дисципліни «Водопровідні мережі та споруди» для студентів спеціальності 700403 - "Водопостачання, водовідведення та охорона водних ресурсів»

спеціалізацій:

70040301 «Системи водопостачання та водовідведення»

70040303 «Очищення природних і стічних вод»

70040304 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»

Брест - 2004 р

У методичних вказівках наведено приклад розрахунку системи водопостачання населеного пункту для характерних режимів функціонування, розглянуто питання її реконструкції з урахуванням розвитку населеного пункту.

Укладачі: Гуринович А. Д., професор, д.т.н.

Жітенёв Б. Н., доцент, к.т.н.

Бєлоглазова О. П., доцент

Сторожук Н. Ю., асистент

Шєїна Л. Є., асистент

Рецензент: Сац М. С., директор КУП ВКГ «Водоканал» м Брест

© Установа освіти «Брестський Державний технічний університет»

зміст

Вступ

1 Характеристика населеного пункту (додаток)

2 Водогосподарські розрахунки

2.1 Розрахунок добових господарсько-питних витрат води населення

2.2 Розрахунок добових обсягів на поливання

2.3 Розрахунок споживання води промисловими підприємствами та підприємствами місцевої промисловості

2.3.1 Господарсько-питне водопостачання на промислових підприємствах

2.3.2 Душові витрати

2.3.3 Витрати води на виробничі процеси

2.3.4 Розрахунок добового обсягу води на потреби лазні

2.3.5 Обсяг води необхідний на потреби пральні

2.3.6 Розрахунок добового обсягу води на потреби їдальні

2.4 Розрахунок зведеного добового графіка погодинного водоспоживання. Визначення часових витрат

2.4.1 Визначення максимальних і мінімальних годинних витрат води населеним пунктом

3 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі на випадок максимального водоспоживання

3.1 Вибір системи водопостачання

3.2 Трасування водопровідної мережі населеного пункту

3.3 Визначення питомих витрат

3.4 Визначення витрат відбираються на ділянках магістральних трубопроводів (дорожні витрати)

3.5 Обчислення вузлових витрат

3.6 Розрахунок режиму роботи насосний станцій другого підйому

3.7 Розрахунок продуктивності водоживильник

3.8 Попереднє потокораспределение

3.9 Підбір матеріалу і діаметрів труб

3.10 Ув'язка водопровідної мережі на випадок макс. водоспоживання

3.11 Розрахунок пьезометріческіх відміток. Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів (максимальне водоспоживання)

3.12 Проектування водонапірної башти

3.13 Визначення розмірів РЧВ

3.14 Визначення напорів насосних станцій другого підйому

4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі на випадок максимального водоспоживання з урахуванням пожежі

4.1 Визначення кількості одночасних пожеж і розрахункових витрат води на гасіння пожеж

4.2 Попереднє потокораспределение на випадок пожежі

4.3 Ув'язка водопровідної мережі на випадок пожежі

4.4 Розрахунок пьезометріческіх відміток. Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів при пожежі

4.5 Визначення напорів насосний станцій другого підйому під час пожежі

5 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі на випадок максимального транзиту води в водонапірну вежу

5.1 Визначення питомих витрат

5.2 Визначення дорожніх витрат

5.3 Обчислення вузлових витрат

5.4 Попереднє потокораспределение

5.5 Ув'язка водопровідної мережі на випадок транзиту

5.6 Розрахунок пьезометріческіх відміток. Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів

5.7 Визначення напорів насосний станцій другого підйому при транзиті

6 Реконструкція водопровідної мережі

6.1 Визначення обсягів водоспоживання по другій черзі будівництва.

6.2 Попереднє потокораспределение

6.3 Гідравлічний розрахунок мережі з урахуванням другої черги

6.4 Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів

7 Основні показники по системі водопостачання

8 Техніко-економічні розрахунки

8.1 Розрахунок вартості водопровідної мережі за укрупненими показниками

8.2 Розрахунок вартості відвідав другого підйому

8.3 Розрахунок вартості насосних станцій другого підйому за укрупненими показниками

8.4 Розрахунок вартості водонапірної башти і РЧВ

8.5 Складання зведеної таблиці вартості на будівництво системи водопостачання за укрупненими показниками

висновок

література


Вступ

Система водопостачання представляємо собою складний комплекс взаємопов'язаних інженерних споруд призначених для захоплення води, поліпшення якості, транспортування і розподілу серед споживачів. Економічність, надійність функціонування цієї системи багато в чому визначається якістю проектних рішень.

Курсовий проект виконується в VI семестрі на тему: "Водопровідна мережа міста або селища". Метою проекту є набуття навичок у студентів самостійно проводити водогосподарські розрахунки і розрахунки окремих елементів системи водопостачання, приймати проектні рішення з урахуванням економічних чинників, виконувати гідравлічний розрахунок водопровідної мережі на ЕОМ. У проекті передбачається виконання наступних розрахунків і графічних робіт:

визначення добових обсягів і часових витрат різними споживачами;

гідравлічний розрахунок систем транспортування і розподілу води на ЕОМ на характерні розрахункові режими;

визначення висоти водонапірної башти. Проектування бака вежі і резервуарів чистої води;

розрахунок напорів насосних станцій при різних режимах функціонування системи;

реконструкція системи з урахуванням розвитку населеного пункту;

проектування I, II поясу зон санітарної охорони споруд другого підйому.

Графічна частина проекту виконується на аркуші формату А1 (24) або двох аркушах формату А2 (22). На аркуші представляється: генплан по ГОСТ 21.604-82 в масштабі 1: 10000 з нанесенням магістральних трубопроводів систем транспортування і розподілу води; деталювальні схема одного кільця зі складанням специфікації; ситуаційний план з нанесенням насосних станцій, зон санітарної охорони; профіль від насосної № 1 диктує точка - насосна станція № 2 з нанесенням необхідних напорів, пьезометріческіх ліній для всіх розрахункових режимів.

У цих методичних вказівках наведено приклад розрахунку системи водопостачання населеного пункту. Передбачається дві черги будівництва, на першій стадії проектується система водопостачання населеного пункту з трьома водоживильник: двома насосними станціями та водонапірною баштою. На другій стадії вирішується питання реконструкції системи з урахуванням розвитку населеного пункту.
Зведені техніко-економічні показники проекту | Баня 615 відвідувача в зміну (1 район);

Розрахунок добових господарсько-питних витрат води населенням | душові витрати | Витрати води на промисловому підприємстві зводяться в таблицю 2.5. | Обсяг води необхідний для потреб пральні | Розрахунок зведеного добового графіка погодинного водоспоживання. Визначення часових витрат | Визначення максимальних і мінімальних годинних витрат води населеним пунктом | Вибір системи водопостачання | Побудова карт пьезоліній і карт вільних напорів | Проектування водонапірної баші | Визначення розмірів резервуарів чистої води (РЧВ) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати