Головна

Характеристика термінала

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Общая характеристика
  3. I. Общая характеристика желез внутренней секреции
  4. II. ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
  5. II. Качественная характеристика преподавателя ОБЖ (БЖ)
  6. II. Характеристика принципов в системе ФВ.
  7. III 1. Общая характеристика процесса обучения

1 Довідка "Характеристика термінала" [Рисунок 5-1], [

Рисунок 5-2] автоматично пред'являється при кожному включені термінала або при натисненні в процесі роботи функціональної клавіші F2 з діалогового вікна "Головне меню можливих видів робіт".

Вміст довідки є таким:

1) У першому рядку після заголовку ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНАЛАзазначається:

¾ технологічний номер термінала (5 знаків):
перші дві цифри - номер пункту продажу, літера - код Залізниці, до якої відноситься пункт продажу, останні дві цифри - номер термінала на пункті продажу;

¾ канальний номер термінала(4 знаки)
позначення термінала в межах системи керування CICS;

¾ дата та час отримання довідки характеристик термінала;

¾ номер замовлення в системі на отримання довідки характеристик термінала.

2) У другому рядку після заголовку КОДИ:

¾ код Залізниці, якій належить даний термінал (2 цифри після заголовку ЗАЛІЗНИЦІ);

¾ код відділення Залізниці, якому належить даний термінал (2 цифри після заголовку ВІДДІЛЕННЯ);

¾ код ІСЦ
числовий код ІСЦ (2 знаки після заголовку ІСЦ), з ЕОМ якого виконується керівництво роботою термінала та до якого надходять запити від термінала;

¾ код держави
код залізничної Адміністрації, якій належить даний термінал (2 цифри після заголовку ДЕРЖАВИ);

¾ системний номер термінала (4 знаки) після заголовку ТЕРМІНАЛА.

3) У третьому рядку вказуються ознаки термінала за функціональним призначенням та спеціалізацією:

¾ функціональне призначення термінала: (каса, бюро замовлень, адміністративний, ДТМ, довідковий, службовий);

¾ спеціалізація термінала:
ДОБ - термінал добового продажу (дозволено оформлення проїзних документів тільки на поїзди, що відходять не пізніше ніж за 24 години від часу виконання операції продажу);

ПОП.- термінал попереднього продажу (дозволено оформлення проїзних документів тільки на поїзди, що відходять не раніше ніж 24 години від часу виконання операції продажу);

ДОБ+ПОП. - термінал добового і попереднього продажу;

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕС., ОФОРМЛЕННЯ ОПОЗД. -на терміналі дозволено оформлення безкоштовних документів для здійснення пересадок та для посадки пасажирів у разі запізнень з вини Залізниці.

4) У четвертому рядку після заголовку СТАНЦІЯвказуються:

¾ код станції встановлення даного термінала (7 знаків після заголовку ВСТАНОВЛЕННЯ);

¾ код станції фінансового обліку операцій, що виконуються на даному терміналі (7 знаків після заголовку ФІН. ОБЛІКУ);

¾ співвідношення курсу швейцарського франка до гривні на поточний момент (після заголовку Ф/Г), що використовується при розрахунку вартості проїзних документів для поїздок у міжнародному сполученні між країнами СНД і Балтії або у поїзди, що належать іншим залізничним адміністраціям.

Якщо для даного термінала дозволені види робіт з проїзними документами у міжнародному сполученні, то після заголовку Е/Г зазначається поточний курс ЄВРО до гривні.

5) П'ятий рядок: заголовок ВИДИ РОБІТ:

¾ кодове позначення видів робіт, що дозволені для даного термінала.

6) Шостий рядок: заголовокБРОНІ:

¾ номери видів броні, з яких на даному терміналі дозволено виділяти місця для продажу проїзних документів.

7) Сьомий рядок:

¾ Інформація про отримання початкового звіту на даному терміналі: (ПОЧАТКОВИЙ ЗВІТ ОТРИМАНИЙабоПОЧАТКОВИЙ ЗВІТ НЕ ОТРИМАННИЙ).

Якщо початковий звіт отриманий, то вказуються прізвище касира, дата та час отримання початкового звіту, після заголовку ЗАПАС вказується номер запасу.

8) Восьмий рядок (вказується тільки, коли на даному терміналі не отриманий кінцевий звіт) - інформація про види бланків, для яких був отриманий початковий звіт після відповідних позначень (ПД - проїзні документи, БД- перевізні документи, КП - квитанції на послуги):

¾ серія бланків суворого обліку;

¾ поточний номер бланка суворого обліку (перший у пачці на момент отримання характеристики термінала) - останній номер бланка у пачці.

9) У дев'ятому рядку:

¾ для ДТМ вказується перелік кас, що підключені до ДТМ (двозначний номер каси та назва станції розташування каси).

Якщо характеристика термінал (крім терміналів бюро замовлень та ДТМ) отримується в процесі роботи квиткового касира, то у 9-му рядку за літерою Г зазначається загальна сума готівкою, яка зарахована на касу з моменту отримання останнього початкового звіту [Розділ 27.5].

У нижній частині діалогового вікна зліва наведено номер версії програмного забезпечення термінала Т-УЗ (3 знаки), призначення функціональних клавіш, поточні дата та час.

Касиру програмно заборонено здійснювати зміни у діалоговому вікні "Характеристика термінала".

Із сформованого діалогового вікна "Характеристика термінала", використовуючи функціональні клавіші, касир може здійснити:

1) F4 - ДРУК

друк довідки характеристики термінала на бланку "Допоміжний документ" або чистому аркуші. Після друку довідки на екрані автоматично пред'являється діалогове вікно "Реєстрація касира" [Рисунок 5-3], якщо характеристика термінала була отримана після включення термінала або пред'являється діалогове вікно "Головне меню можливих видів робіт" [Рисунок 5-4], якщо довідка отримується в процесі роботи термінала;Організація діалогу касира з АСК ПП УЗ | Реєстрація касира в системі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати