Головна

Абсолютні показники фінансової стійкості

  1. I. Абсолютні протипоказання
  2. I. Абсолютні протипоказання
  3. I. Абсолютні протипоказання
  4. I. Абсолютні протипоказання
  5. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  6. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  7. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря

В ході виробничої діяльності на підприємстві йде постійне формування (поповнення) запасів товарно-матеріальних цінностей. Для цього використовуються як власні оборотні кошти, так і позикові (довгострокові і короткострокові кредити і позики). Аналізуючи відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) засобів для формування запасів і витрат, визначають абсолютні показники фінансової стійкості (рис. 7).

 Величина запасів і витрат
 Джерела коштів для формування запасів і витрат

 
 
 Абсолютнийпоказатель фінансовойустойчівості


- - =

Мал. 7 Визначення абсолютних показників фінансової стійкості

Для повного відображення різних видів джерел (власних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик) в формуванні запасів і витрат використовуються наступні показники:

1. Наявність власних оборотних коштів (ВОК).

Визначається як різниця величини джерел власних коштів і величини основних засобів і вкладень (необоротних активів).

СОС = IIIр - Iр = капітали і резерви - необоротні активи, або

СОС = ряд. 490 - стор. 190

Цей показник характеризує чистий оборотний капітал. Його збільшення в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства.

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат (функціонуючий капітал).

Визначається як сума власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і позик.

КФ = СОС + IVр = (IIIр + IVР) - Iр = (капітали і резерви + довгострокові пасиви) - необоротні активи,

або

КФ = ряд. 490 + стор. 590 - стор. 190

3. Загальна величина основних джерел коштів для формування запасів і витрат.

Розраховується як сума власних оборотних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик.

ВІ = КФ + стор. 610 = (IIIр + IVр + стор. 610) - Iр = (власні і довгострокові позикові джерела + короткострокові кредити і позики - необоротні активи)

На основі цих трьох показників, що характеризують наявність джерел, які формують запаси і витрати для виробничої діяльності, розраховуються величини, що дають оцінку достатності джерел для покриття запасів і витрат.

 Абсолютні показники фінансової стійкості | Три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування

балансу | Оцінка динаміки, складу і структури активу балансу | Оцінка динаміки, складу і структури пасиву балансу | Відносні показники фінансової стійкості | Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства | | Аналіз ліквідності балансу підприємства | Оцінка відносних показників ліквідності та |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати